Конкурентоспроможність робочої сили: проблеми формування та реалізації в умовах інноваційних змін на ринку праці.

Автор(и)

  • L.S. Lisogor Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
  • N.V. Rudenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • V.O. Chuvardynskyy Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.3.3

Ключові слова:

конкурентоспроможність робочої сили, конкурентні переваги, ринок праці, ризики, інноваційні чинники

Анотація

У статті комплексно досліджено умови підвищення конкурентоспроможності робочої сили, зокрема необхідність постійного оновлення знань, умінь, навичок, формування сприятливого соціально-психологічного клімату та відповідних умов праці. Доведено, що пріоритетного значення в умовах глобалізації набувають інноваційні чинники розвитку, пов’язані із забезпеченням технологічного оновлення виробництва, підвищенням ступеню готовності робочої сили до інноваційних змін. Обґрунтовано можливість досягнення високого рівня конкурентоспроможності національних економік за рахунок мобілізації чинників ефективності та інноваційності, створення умов для реалізації конкурентних переваг робочої сили на внутрішньому та зовнішньому ринках праці. Досліджено специфіку формування та реалізації конкурентних переваг робочої сили, обумовлену особливостями характеру та змісту праці, у процесі якого використовуються споживчі якості робочої сили. Доведено, що формування конкурентних переваг робочої сили пов’язано з існуючим демографічним, трудовим та соціальним потенціалами окремих індивідів та населення у цілому, а також можливостями їх ефективного використання та розвитку. Обґрунтовано, що посилення ролі творчого характеру праці в умовах інноваційних змін (при зниженні значимості жорстко регламентованої, уніфікованої праці) обумовлює відповідні зміни у співвідношенні способів отримання конкурентних переваг. В ході дослідження визначено залежність між способом реалізації конкурентних переваг робочої сили та співвідношенням попиту та пропозиції. Розроблено структурно-логічну схему формування та реалізації конкурентоспроможності робочої сили на основі реалізації цінових та нецінових конкурентних переваг. Проаналізовано вплив демографічних, техніко-організаційних, соціально-економічних, освітньо-професійних та особистісномотиваційних чинників на формування та реалізацію конкурентоспроможності робочої сили. Розроблено систему заходів, спрямованих на запобігання трансформації ризиків формування та реалізації конкурентоспроможності робочої сили у загрози. У якості перспектив подальших досліджень запропоновано розроблення механізму забезпечення реалізації конкурентних переваг робочої сили, дослідження синергетичного ефекту від дії чинників впливу на формування та реалізацію конкурентоспроможності робочої сили.

Біографії авторів

L.S. Lisogor, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

д.е.н., професор

N.V. Rudenko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

к.е.н.

V.O. Chuvardynskyy, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

Посилання

For a European Industrial Renaissance (2014). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. – Last access: 2014. – Title from the screen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:52014DC0014&from=EN

A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 Training Strategy (2010). – Geneva: International Labour Office. – Last access: 2010. – Title from the screen: https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/G20-Skills-Strategy.pdf

Albrecht, James and Susan Vroman (2002): A Matching Model with Endogenous Skill Requirements. International Economic Review, vol. 43, No. 1, February 2002. – Last access: 2002. – Title from the screen. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2354.t01-1-00012

Vanhala, J. (2007) Essays on Labor Market Frictions, Technological Change and Macroeconomic Fluctuations. Research Reports Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia, No. 108:2007 – Last access: 2002. – Title from the screen: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/kansa/vk/vanhala/essayson.pdf

Штундер І.О. Ефективна зайнятість: реалії та інноваційні перспективи: моногр. / І.О. Штундер. – Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 392 с.

Porter, Michael E. (1998) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: with a new Introduction New York: The Free Press. – Last access: 2005. – Title from the screen: https://trove.nla.gov.au/version/8667868

Hoffman, Nicole P. (2000). An Examination of the “Sustainable Competitive Advantage” Concept: Past, Present, and Future, Academy of Marketing Science Review, v 2000 (4). – Last access: 2014. – Title from the screen: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.200.7948&rep=rep1&type=pdf

Войналович І.А. Освітній компонент конкурентоспроможності робочої сили як інноваційний чинник її підвищення / І.А. Войналович // Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. / Економічні науки. – №5. − Т. 2. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 26-30

Грішнова О.А. Формування якості робочої сили та конкурентоспроможності працівника в процесі інвестування в людський капітал / О.А. Грішнова // Конкурентоспроможність у сфері праці: Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України. Серія «Економіка праці та соціальної сфери». − Випуск 1. – Київ, 2001. – 163 с.

Global Competitiveness Report-2016-2017. – Last access: 2005. – Title from the screen: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. – К.: АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с.

Населення України за 2016 рік. Демографічний щорічник. Державна служба статистики України, 2017. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/12/ naselen2016w.zip

Зовнішня трудова міграція населення (за результатами модульного вибіркового обстеження). Статистичний бюлетень Державної служби статистики України, 2017. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017_w.zip

Українські студенти за кордоном: скільки та чому? Олександра Слободян, Єгор Стадний // 13.12.2016 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu

Експрес-випуск «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014-2016 років» (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) від 6.10.2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2017/05/90_w.zip

Monthly earning. ILO Stat data – Last access: 2017. – Title from the screen: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=435

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2016 рік. Статистичний збірник //Державна служба статистики України. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2017/zb/12/zb_dsvsm 2016pdf.zip

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової // Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.

Skills mismatch experimental indicators. Eurostat. – Last access: 2017. – Title from the screen: https://ec.europa.eu/eurostat/ web/skills/background/experimental-statistics

Економічна активність населення України у 2017 році. Стат. збірник / Державна служба статистики України, 2017. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_eanu2017w.zip

Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження «School-to-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках / Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Олег Ярош. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_SDGs_Ukraine_ua.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті