Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR.

Автор(и)

  • O. Rudenok Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Volkova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.12

Ключові слова:

ліквідність банку, аналіз ліквідності, управління ліквідністю банків, нормативи ліквідності, LCR

Анотація

В статті доведено, що ліквідність виступає однією з найважливіших якісних характеристик діяльності банку, що свідчить про надійність та стійкість його фінансового стану. За результатами дослідження уточнено визначення поняття «ліквідність банку»; виокремлено фактори впливу на стан ліквідності банків в залежності від середовища формування; визначено, що на управління ліквідністю банку безпосередньо впливає видача кредитів та залучення депозитів (в тому числі і в іноземній валюті); проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитів і депозитів банків України у розрізі валют; проведено аналіз динаміки обсягу доходів і видатків банків України за період з 2014 року до початку 2018 р.; розглянуто та проаналізовано дотримання банками України встановлених нормативів ліквідності (норматив миттєвої ліквідності, норматив поточної ліквідності, норматив короткострокової ліквідності); здійснено порівняльну характеристику нормативу поточної ліквідності та коефіцієнту покриття ліквідності (LCR); доведено, що передбачені стандарти ліквідності банків (Базель ІІІ) в більшій мірі, ніж в Україні, спрямовані на забезпечення фінансової сталості як кожного окремого банку, так і банківської системи країни в цілому.

Біографія автора

V. Volkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Волкова Н.І., Волкова В.В., Чорна О.М. Управління ліквідністю як складова фінансової стійкості банку. URL: http://fkd.org.ua/article/viewFile/29239/26263

Міщенко В.І., Сомик А.В. Ліквідність банківської системи України: Науковоаналітичні матеріали URL: https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70688

Бурденко І. М. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст]: монографія / [І. М.Бурденко, Є.Є.Дмитрієв, Ю.С.Ребрик, Ю.С.Серпенінова]; за заг. ред. Ю.С.Серпенінової. –Суми : Університетська книга. - 2011.–136 с.

Коваленко В.В. Обґрунтування стратегії управління ліквідністю банківської установи URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/56642/7/Kovalenko_Obgr untuvannia_stratehii%20.pdf

Хоружий Д. Cучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_19

Показники банківської системи. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593

Виведення банків з ринку. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб URL: http://www.fg.gov.ua/not-paying

Грошово-кредитна та фінансова статистика. Офіційний сайт Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127

Постанова Правління Національного банку України Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) URL: https://bank.gov.ua/document/ download?docId=64546644

Basel III: international regulatory framework URL: https://www.bis.org/bcbs/ basel3.htm?m=3%7C14%7C572

Basel III: Building blocks of new regulation http://feweb.uvt.nl /pdf/brounen/literatuurtip3.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті