Диспозиція України в глобальному інноваційному просторі.

Автор(и)

  • A. Temerbek Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.11

Ключові слова:

інновації, інноваційна активність, економічне зростання, конкурентоспроможність, індекс

Анотація

В статті запропоновано детальний аналіз диспозиції України у глобальному інноваційному просторі, а саме оцінено позиціонування у глобальних інноваційних індексах, індексах конкурентоспроможності та людського розвитку. При розгляді динаміки позиціонування за субіндексами, визначено слабкі та сильні сторони української інноваційної системи. Так, до драйверів інноваційного розвитку України можна віднести людський капітал, який є конкурентоспроможним за своєю якістю освіти та професійною кваліфікацією, та ємність внутрішнього ринку. До складових, що зумовлюють критичне відставання української інноваційної системи віднесено макроекономічне середовище в країні та розвиток інституційного забезпечення. Визначено, які країни є лідерами в глобальному інноваційному просторі, що дало змогу виокремити конкуренті переваги цих країн. На засадах проведеного аналізу зроблено висновок, що для розвитку інновацій в Україні необхідно, перш за все, створити ефективне інституціональне середовище, яке забезпечить економічне зростання, розвиток талантів та підвищення рівня людського розвитку.

Біографія автора

A. Temerbek, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Інноваційна стратегія українських реформ / [А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко]. – К.: Знання України, 2002. – 109 с.

Гражевська Н. І. Системна трансформація економіки в сучасному парадигмальному контексті / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – № 86–8. – С. 7–10

Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України / Л. Федулова // ЕКОНОМІСТ. – 2009. - №1. – с. 32-36.

Розпорядження КМУ від 03.04.2017 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442

The Global Competitiveness Report 2016-2017. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016- 2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

The Global Innovation Index 2017. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report

Доповідь “Doing business” за 2013-2017 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.doingbusiness.org

Human Development Index 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті