Управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі.

Автор(и)

  • Yu. Popovskyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.7

Ключові слова:

процеси реструктуризації, високотехнологічні послуги, інформаційна система, інформатизація, фактори розвитку інновацій

Анотація

У роботі проаналізовано теоретичні основи управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі. Охарактеризовано поняття «реструктуризації», «видів реструктуризації», «інформаційна технологій», «інновацій у інформаційних середовищах», розкрито сутність поєднання та взаємодії реструктуризації та інформаційних інноваційних технологій. Охарактеризовано структурні складові процесів реструктуризації у освітніх середовищах на основі можливостей обчислювальних систем з технічних, економічних та інших точок зору та обґрунтовано використання сучасних науково-технічних засобів і методів реструктуризацій. Описано наукові здобутки фахівців технічного, економічного, педагогічного напрямку щодо проблематики реструктуризації існуючих загально прийнятих методів реструктуризацій. Висвітлено основні напрями реструктуризації в освітніх закладах на різних етапах навчальної діяльності, суспільної роботи та інноваційних творчих процесів.

Соціально-економічна ситуація сьогодення така, що конкурентоздатні лише висококваліфіковані енергійні фахівці. Теперішній технічний прогрес стрімко озброює різноманітними технологіями сучасні підприємства і, відповідно, вимагає від фахівців знання, яке має бути на відповідному рівні.

Професійне володіння функціями фахівців економічного профілю (економістів, системних аналітиків, управлінців вищих рівнів) складні, різнопланові, потребують глибоких і різноманітних знань, умінь, здібностей, чітко визначеної системи ключових та професійних знань і утворює грунт для майбутній реструктуризацій.

Біографія автора

Yu. Popovskyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.п.н., доцент

Посилання

Андрушкін Б. До теоретичних основ організації управління реструктуризацією підприємств в умовах суспільних трансформацій (Аспекти регламентації фінансовоекономічної діяльності господарських формувань Економічною КонституцієюУкраїни / Б.Андрушкін, Н. Кирич, О. Погайдак// Экономика Крыма. - 2012. - №3(41).

Дем’яненко В. М. Методичні рекомендації з оцінювання якості електронних засобів і ресурсів у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / В. М. Дем’яненко, М. П. Шишкіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №6 (26). – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua.

Башмаков М. И. Информационная среда обучения / М. И. Башмаков, С. Н. Поздняков, Н. А. Резник. – Пб. : СВЕТ, 1997. – 400 с.

Воронов А. И. Философский анализ понятия «виртуальная реальность»: дисс. ... канд. филос. наук: 09.00.08 / Воронов Андрей Игоревич. – СПб., 1999. – 197 с.

Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании / В. Говорухин, В Цибулин. –М.: Питер, 2011. – 619c.

Маснева М. Ф. Технология организации профессиональной подготовки менеджера вусловиях виртуального учебно-тренировочногоцентра: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 /Маснева Марина Федоровна. – Тамбов, 2015. – 196 с.

Коротков А. М. Теоретико-методическая система подготовки учащихся к обучениюв компьютерной среде: дисс. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Коротков Александр Михайлович. – Волгоград, 2004. – 361 с.

Казаков Ю.М. Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. … пед. наук. : 13.00.04 / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Santostefano S. Cognitive Controls, Metaphors and Contexts. An Approach to Cognition and Emotion // Bearson D.J., et al. (Eds.) / Developmental Perspectives. — 1986. — 162 p.

Пєхарєва С. В. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу : автореф. дис … канд. Пед. Наук

Хитра О.В. Менеджмент продуктивності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0155&T=03_3&lng=1&st=0

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті