Сучасні процеси реагування ритейлу на глобальні тенденції купівельного поводження.

Автор(и)

  • L. Ivanenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.5

Ключові слова:

глобальний ритейл, купівельне поводження, стратегічний розвиток, інновації, роздрібні магазини

Анотація

У статті розглянуто сучасні процеси, що відбуваються на ринку глобального ритейлу. Проведено аналіз світових тенденцій купівельного поводження та їх розвиток у майбутній перспективі.

Запропоновано схему процесу стратегічного розвитку глобального ритейлу. Цей процес включає такі складові: планування сценарію розвитку глобального ритейлу, що здійснюється на основі дослідження рушійних сил споживача; процес воронки продажу, котрий допомагає зрозуміти та задовольнити очікування, потреби та бажання ринку споживачів; мозковий штурм для ключових ідей, що пов’язані з майбутніми сценаріями розвитку глобального ритейлу, і полягає в тому, що рушійні сили надають сильний вплив на повсякденний ритм і на купівельні особливості споживача.

Визначено основні сценарії майбутнього розвитку магазинів роздрібної торгівлі: багатоканальний та багатоформатний підходи. Встановлено фактори успіху розвитку магазину на основі системи роздрібного досвіду, до яких належать інновації на рівні продукту, збуту, технологій, а також інтуїція, кооперація та креативність роздрібної мережі.

Біографія автора

L. Ivanenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Берман Б. Розничная торговля: стратегический поход. М.: Изд. дом "Вильямс", 2007. 1181 с.

Keнт Т., Омар О. Розничная торговля. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 719 с.

Чорна М.В, Кушнір Т.Б., Волосов А.М. Світовий рітейл: тенденції розвитку та конкурентні позиції. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. Серія Економіка. Випуск 1 (47). Т. 1. С. 293–300.

Федулова Л. Вплив світових технологічних трендів на формування «розумного» рітейлу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 5–21.

Козлова О. А. Изменение форматов розничной торговли. Научно-мето- дический электронный журнал «Концепт». 2017. № S1. URL: http://e-koncept.ru/2017/470005.htm.

Global Powers of Retailing 2018: Transformative change, reinvigorated сommerce. URL: http://www.deloitte.com/globalpowersretailing.2018.

Deloitte. 2008 global powers of retailing. Standing out from the crowd. URL: http://www.deloitte.com/consumerbusiness. 2008.

Гаспарян С. Ритейл майбутнього: чого очікувати у 2018 році. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/serhij-hasparjan/ritejl-majbutnoho-choho-ochikuvati-u-2018- rotsi-2464924.html.

Тингелстэд Дж. Многоканальный ритейл: взгляд основателей всемирной бизнес-сети для ритейлеров. URL: https://ain.ua/2015/05/26/mnogokanalnyj-ritejl-vzglyad-osnovatelejvsemirnoj-biznes-seti-dlya-ritejlerov.

Іваненко Л.М. Багатоформатна маркетингова стратегія управління підприємством роздрібної торгівлі. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: наукове-періодичне видання за підсумками ІV Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів. Вінниця. 2015. С. 21 – 24.

KPMG презентує звіт «Глобальні тренди ритейлу 2018». URL: https://home.kpmg.com/ua/uk/home/media/press-releases/2018/04/kpmg-presents-retailreport-2018.html

Bloomingdale's and others say RFID works. URL: http://www.rfidjournal.com/ articles/view?10673

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті