Передумови формування позитивного іміджу регіонів України: потенціал, механізми та інструменти розвитку сфери послуг.

Автор(и)

  • O.V. Finagina Черкаський державний технологічний університет
  • O.A. Zinchenko Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
  • N.L. Sapelnikova Київский національний університет культури та мистецтв

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.1

Ключові слова:

сфера послуг, імідж регіону, потенціал іміджу, туризм, передумови

Анотація

В статті комплексно досліджено передумови формування позитивного іміджу регіону в контексті активізації сфери послуг. Досліджено інструменти та механізми розвитку сфери послуг та її роль у формуванні потенціалу іміджу. Доведено, що лише сфера послуг має унікальні характеристики, що є ключовими для оцінки в системі регіонального менеджменту. Визначено потенціал розвитку сфери послуг в Україні. Виявлено особливості сфери послуг, які сприяють формуванню позитивного потенціалу іміджу території. Виокремлено стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг в регіонах України. Доведено універсальність політики формування позитивного іміджу для отримання результатів та ефектів в сфері індустрії послуг Проаналізовано комплекс передумов, що забезпечує залучення ефективного механізму та інструментів формування позитивного іміджу регіонів. Обґрунтовано інструментарій активізації потенціалу іміджу. Особливу роль наведено туризму як найбільш перспективної сфери щодо розвитку та поширенню іміджу регіону. У якості перспектив подальших досліджень виокремлено розробку алгоритму стратегічного управління іміджем території, дослідження синергетичного ефекту від дії всіх факторів формування іміджу.

Біографії авторів

O.V. Finagina, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесадміністрування

O.A. Zinchenko, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу

N.L. Sapelnikova, Київский національний університет культури та мистецтв

к.е.н., професор, кафедри економіки

Посилання

Макаренко М.В. Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності / М.В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2 (128). – С. 180-187

Нагорняк Т.Л. Брендинг території як державна та регіональна політика: моногр. / Т.Л. Нагорняк. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 367 с.

Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк. – М.: Омсга-Л, 2007. – 266 с

Семченко О.А. Іміджева політика України: моногр. / О.А. Семченко. – К.: Знання, 2014. – 272 с.

Сурай А.С. Проблеми та особливості формування ділового середовища регіонів україни: факторний аналіз / А.С. Сурай // Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції». – Вип. 27(2). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 112-117

Янковська Л.А. Стратегічні пріоритети розвитку сфери послуг України на засадах постіндустріальної економіки / Л.А. Янковська // Ефективна економіка. – 2013. – №2. – С.18-23

Романків І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні / І. Я. Романків // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 38–45

Мірошник Р.О., Щир І.В. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми / Р.О Мірошник, І.В. Щир // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2013. – №754. – С.41-46

Зінченко О.А. Проектний підхід до створення іміджу території / О.А. Зінченко // European Journal of Management Issues. – 2017. – Вип. 25 № 3-4. – С. 176-183

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті