Забезпечення відповідності освітнього потенціалу потребам економіки в умовах підвищення ефективності державної соціальної політики.

Автор(и)

  • I.V. Panchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • N.S. Yakymova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

освітній потенціал, соціальна політика, роботодавці, навчальні заклади, зайнятість, конкурентоспроможність, професійна орієнтація, моніторинг, прогнозування

Анотація

У статті визначено пріоритетні напрями забезпечення відповідності освітнього потенціалу потребам економіки в контексті підвищення ефективності державної соціальної політики. За результатами проведеного дослідження встановлено, що за сучасних умов розвитку економіки для підвищення ефективності державної соціальної політики у напрямі забезпечення відповідності освітнього потенціалу потребам економіки важливим є налагодження ефективної співпраці між професійно-технічними та вищими навчальними закладами та потенційними роботодавцями. Доведено, що створення механізмів взаємодії освіти з реальним сектором економіки дозволить забезпечити високу якість робочої сили на основі поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою. Обґрунтовано, що необхідно підвищувати мотивацію роботодавців до участі у підготовці навчальних програм, узгодженні освітніх та професійних стандартів, оновленні технічної бази професійно-технічних закладів освіти. Визначено, що важливим є впровадження постійного моніторингу затребуваності професій і вимог роботодавців до кандидатів на вакантні місця, пов’язані з цими професіями, прогнозування потреби в професійних кадрах. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання при прийнятті ефективних та своєчасних управлінських рішень у сфері забезпечення відповідності освітнього потенціалу потребам економіки, що сприятиме підвищенню ефективності державної соціальної політики.

Біографії авторів

I.V. Panchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

N.S. Yakymova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Безтелесна Л. Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти / Л. Безтелесна // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 1.2. - С. 174-177.

Ільїч Л. М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування / Л. М. Ільїч // Економіка та держава. - 2017. - № 4. - С. 69-74.

Кримова М. О. Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України / М. О. Кримова // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2. - С. 53-64.

Лісогор Л. С. Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні / Л. С. Лісогор // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016. - № 1. - С. 17-20.

Петрова І. Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив / І. Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка. - 2018. - № 1. - С. 166-180.

Шаульська Л. В. Проблеми та можливості активізації освітнього потенціалу у становленні соціальної відповідальності в Україні / Л. В. Шаульська // Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – С.100-110.

Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.

Войналович І. А. Освітні чинники підвищення конкурентоспроможності робочої сили України: Дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / І. А. Войналович; ІДСД. – К., 2013. – 274 с.

Лісогор Л. С. Освітні чинники забезпечення інноваційного людського розвитку / Л. С. Лісогор // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – №3 (30). – С. 421-424.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті