Специфіка проектування, вибору, експлуатації інновацій: поведінковий аспект.

Автор(и)

  • K.S. Bezgin Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

Ключові слова:

інноваційна цінність, когнітивне викривлення, поведінкова дисфункціональність, евристика

Анотація

Зростаюча складність і невизначеність зовнішнього середовища інгібує адаптивну здатність інноваційно-орієнтованих підприємств, неухильно знижуючи ринкову затребуваність створюваних результатів. Пошук причин іррелевантості створюваних інноваційних цінностей, вимагає сканування етапів проектування, вибору та експлуатації інновацій в аспекті пошуку поведінкових дисфункцій, які викривляють базові процеси взаємодії між підприємством і споживачем. Відштовхуючись від бісістемних уявлень щодо людського мислення продемонстрована його феноменологія в межах зазначених етапів, а також виявлено та систематизовано базовий перелік когнітивних викривлень, що вносять дисонанс між створюваною інноваційною цінністю й очікуваннями споживача. Показано, що традиційні інженерні технології проектування інновацій є когнітивно обмеженими в умовах зростання комплексності соціальних й ринкових процесів. Введення в епістемічну площину інноваційного менеджменту знань про поведінкову дисфункціональність дозволить моделювати ситуаційні стратегії її нейтралізації для підвищення адаптивної здатності підприємства й підтримки динамічного балансу його бізнес-процесів із зовнішнім середовищем.

Біографія автора

K.S. Bezgin, Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

д.э.н., профессор кафедры менеджмента и поведенческой экономики

Посилання

Безгин К.С. Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация: монография / К.С. Безгин. – Харьков: «НТМТ», 2015. – 288 с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр. – Пер. с фр. Е. Самарской. – М. : Республика, 2006. – 269 с.

Блум П. Наука удовольствия : почему мы любим то, что любим / П. Блум. – Пер. с англ. – Москва : ACT : CORPUS, 2014. – 320 с.

Грейвс Ф. Клиентология / Ф. Грейвс. – Пер. с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 160 с.

Знаков В. В. Экзистенциальный опыт и постижение как методологические проблемы психологии понимания / В. В. Знаков // Человек. Сообщество. Управление. – 2014. – № 3. – С. 67-82.

Линдстром М. Buyology : увлекательное путешествие в мозг современного потребителя / М. Линдстром. – Пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2012. – 208 с.

Липпманн У. Общественное мнение / У. Липпман. – Пер. с англ. – М. : Институт фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Xедоури. – Пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.

Млодинов Л. (Нео)сознаное / Л. Млодинов. – М. : Livebook, 2012. – 360 с.

Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер. – Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1981. – 232 с.

Нордстрем К. Бизнес в стиле фанк : капитал пляшет под дудку таланта / К. Нордстрем, Й. Риддерстрале. – СПб. : СШЭ, 2008. – 280 с.

Саймон Г. Менеджмент в организациях / Г. Саймон. – Пер. с англ. – М. : Экономика, 1995. – 338 с.

Франселла Ф. Новый метод исследования личности : Руководство по репертуарным личностным методикам / Ф. Франселла, Д. Баннистер. – Общ. ред. и предисл. Ю. М. Забродина и В. И. Похилько. – М. : Прогресс, 1987. – 234 с.

Allport G. The Nature of Prejudice / G. Allport. – Cambridge : Addison-Wesley, 1954. – 488 p.

Kelly G. A. A theory of personality; the psychology of personal constructs / G. A. Kelly. – New York : Norton, 1963. – 190 p.

Simon H. A. Models of Man : Social and Rational / H. A. Simon. – New York : John Wiley and Sons, Inc., 1957. – 279 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті