Тенденції та особливості кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки.

Автор(и)

  • N.I. Volkova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A.A. Kunkel Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

кредитний портфель, кредитна політика, дохідність, ризик кредитного портфеля, управління кредитним портфелем

Анотація

Стаття присвячена аналізу тенденцій та особливостей кредитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку економіки. Наведено результати дослідження статистичного матеріалу, що характеризують розвиток сучасної банківської системи. У статті визначені основні елементи системи управління кредитною діяльністю, розглянуто структуру кредитного портфелю комерційних банків України та проаналізовано ефективність управління кредитним портфелем шляхом співвідношення основних параметрів управління – дохідності та ризику. Розкрито сутність традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем банку. Зроблено висновок про необхідність підвищення ефективності управління кредитною діяльністю вітчизняних банків шляхом оптимального формування й управління кредитним портфелем при мінімально можливому рівню ризику. Прогнозування кредитного ризику запропоновано здійснювати за допомогою матриці кредитних рішень.

Біографії авторів

N.I. Volkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

A.A. Kunkel, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.

Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442

Довгань Ж. Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах / Світ фінансів - № 4 – 2015 г.

Васюренко O.B. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія / О.В. Дзюблюк, Л.М. Прийдун. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 295 с. Кабушкін С.Н. Управління банківским кредитним ризиком:навчальний посібник / С.Н. Кабушкин. –М.: Новое знание, 2004. – 336 с.

Гаряга Л.О. Кредитний ризик:ідентифікація,класифікація та методи оцінки/ Гаряга Л.О. //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 17. – С. 318–329.

Ковалев А.П. Кредитний ризик-менеджмент:монографія / А.П. Ковалев. – К.:Сузір’я, 2007. –406 с.

Волкова В.В., Волкова Н.І. Тенденції та перспективи управління кредитноюдіяльністю банків /В.В. Волкова, Н.І. Волкова //«ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY». – Словатчина, Кошеца. - 2016. - №1. - С. 28-33.

Лисенок О.В. Оцінка ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків / О. В. Лисенок // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3. – С. 122 – 125.

Аналіз банків України «Bankografo»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankivvidnosni/protsentna-marzha-bankiv-ukrayini

Національне рейтингове агентство «Рюрік». Аналітичний огляд БСУ за 2016 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті