Середовище формування бренда через призму економічних, правових та соціально-культурних аспектів.

Автор(и)

  • O.Yu. Boienko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

середовище бренда, образ бренда, айдентика бренда, національний бренд, фірмовий стиль

Анотація

Стаття присвячена дослідженню середовища формування бренда через призму економічних, правових та соціально-культурних аспектів. Визначено, що економічне середовище бренда складається з таких основних показників активів бренда: оцінка вартості бренда; сила бренда; образ бренда; вплив бренда; айдентика бренда. Досліджено складові національного бренда, а саме управління, експорт, туризм, інвестиції та імміграція, культура та спадщина, населення. Проаналізовано нормативно-правову базу захисту інтелектуальної власності та бренда зокрема в Україні та визначено, що в національному законодавстві відсутнє поняття «бренд». Так, на практиці під брендом розуміють товарний знак, торгову марку, торговий знак та знак для товарів і послуг. Вони в деяких аспектах є тотожними, що дозволяє юристам при судових процесах порізному трактувати дану термінологію. Соціально-культурне середовище бренда включає визначення його образу. Ідентифіковано п’ять елементів образу бренда: імідж бренда; імідж товару (послуги); асоціативний імідж; імідж клієнта; імідж користування. Визначено проблеми створення іміджу бренда і встановлення зворотного зв'язку: конкурентне середовище; низький рівень ідентичності бренда; неефективні повідомлення; неправильний вибір засобів просування.

Біографія автора

O.Yu. Boienko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., завідувач кафедри маркетингу, доцент

Посилання

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. Москва, 2003.

Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии, СПб, 2007.

Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. СПБ, 2001.

Шульц Дон Е., Барнс Бет Е. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. Москва, 2003.

Анхольт С., Хільдрет Дж. Бренд Америка. Добрая книга, 2010.

Kapfferer J.N. Strategic Brand Management. New York, 1997.

Карпова С.В. Современный брендинг. Москва, 2011. 188 с.

Trout J., Ries A. Positioning cuts through chaos in marketplace. Advertising Age. May. 1972.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page3.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 15 грудня 1993 року № 3689-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688- XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.

Anholt-GfK Nation Brands Index. URL: http://nation-brands.gfk.com/.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/895_001.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_134.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів/ Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті