Формалізація процедур в системі публічних закупівель ProZorro.

Автор(и)

  • V.M. Kravchenko ДонНУ імені Василя Стуса
  • I.G. Syvytska ДонНУ імені Василя Стуса
  • D.G. Telenkova ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

публічні закупівлі, система ProZorro, процедура, відкриті торги, формалізація, графічне моделювання, інтегральна оцінка

Анотація

Стаття присвячена питанням вдосконалення процедур публічних закупівель на підставі застосування системного аналізу та процесного підходу. Для визначення відповідних науково-практичних напрямків важливу роль відіграє аналіз причиннонаслідкових зв’язків, що призводять до зниження кількості пропозицій на торги, а також розуміння сутності корупції та особливостей корупційних ризиків в сфері публічних закупівель. З метою запобігання проблемним ситуаціям під час реалізації процедур публічних закупівель в системі ProZorro, усунення причин, що призводять до порушень в них, і підвищення їх ефективності значну увагу слід приділяти регламентації процесів, які передбачені зазначеними процедурами відповідно до чинного законодавства. В якості інструмента формалізації цих процесів обрано метод графічного моделювання. Використовуючи цей метод, проведено декомпозицію та формалізацію процесу участі у відкритих торгах (в нотації «Процедура»); охарактеризовано особливості етапу розгляду тендерних пропозицій учасників згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»; розроблено графічну модель процесу кваліфікації учасників відкритих торгів в нотації BPMN. Більш того, запропоновано використання інтегральної оцінки пропозицій учасників першого етапу процедури конкурентного діалогу. Отримані результати дослідження можуть бути використані в процесі розробки регламентів участі у публічних закупівлях у системі ProZorro підприємств-замовників різних сфер діяльності.

Біографії авторів

V.M. Kravchenko, ДонНУ імені Василя Стуса

д.е.н., доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

I.G. Syvytska, ДонНУ імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

D.G. Telenkova, ДонНУ імені Василя Стуса

магістр економічної кібернетики

Посилання

Лист Голови СБУ Президентові України № 149 від 11.04.2013 «Про криміналізацію сфери державних закупівель». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/sbu-zaproponuvala-vivesti-z-tini-zakupivli-derzhpidpriyemstv124757_.html.

Модуль аналітики ProZorro_Explorer [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bi.prozorro.org/.

Закон України «Про публічні закупівлі» вiд 25.12.2015 № 922-VIII / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2016. - №9. – ст. 89. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Розпочалася перша хвиля повного переходу на електронну систему публічних закупівель ProZorro [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/News/Print?lang=uk-UA&id=63c79ac2-9b28-4e6a-98af1f27c120c220.

Алексеев А. Диаграмма Ишикавы как метод структурного анализа [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.itexpert.ru/rus/ITEMS/77-14_Ishikava_1_1.pdf.

Голованенко М. В. Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні / М. В. Голованенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2016. – Вип. 1. – С. 77-84.

Шмаль Л. Сінгапурська модель протидії корупції: досвід для України / Л. Шмаль // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – №2. – 2015. – С. 110- 118.

Демидов Е.В. Пишем регламент: рекомендации по разработке [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/people/instructions/rules.shtml.

Тараненко О.П. Сучасні заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель / О. П. Тараненко // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 12-19.

Нотации «Процесс» и «Процедура». Business Studio. Документация [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/process_proced ure

Самуйлов К.Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов: Учеб. Пособие / К.Е. Самуйлов, Н.В. Серебренникова, А.В. Чукарин, Н.В. Яркина. – М.: РУДН, 2008. – 130 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті