Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків.

Автор(и)

  • Yu. Ishchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

міжнародні товарні біржі, біржова торгівля, сільськогосподарська продукція, інфраструктура ринку, біржова угода, товар

Анотація

У статті розглянуто роль товарної біржі як інституціонального елементу функціонування міжнародних товарних ринків. Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного товарного біржового ринку, охарактеризовано риси, критерії та трансформаційні процеси, що властиві міжнародній товарній біржі. Висвітлено структуру міжнародного біржового ринку за географічними регіонами. Наведено результати діяльності найбільших світових бірж за обсягами біржової торгівлі. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні та розглянуто структуру бірж України за спеціалізацією.

Біографія автора

Yu. Ishchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Біловодська О.А. Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його розвитку / О.А. Біловодська, Л.О. Сигида // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове фахове видання). - 2016. - Вип. №13 (Жовтень). - С. 484-488.

Вавдійчик І. М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні / І. М. Вавдійчик // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 15. – С. 182-185.

Державна служба статистики / Статистичний збірник. Україна в цифрах 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики / Публікації. Внутрішня торгівля. Діяльність бірж у 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики / Публікації. Внутрішня торгівля. Кількість бірж за 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Заборовський В. П. Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні / В. П. Заборовський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 265, Вип. 253. - С. 49-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2015_265_253_10.

Резнік Н. П. Особливості функціонування вітчизняного біржового товарного ринку у сучасних умовах / Н. П. Резнік // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_23.

Щепіна Т. Г. Аналіз сучасного стану біржового ринку України / Т. Г. Щепіна, В. А. Рябошапка // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - 2015. - Вип. 40. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppei_2015_40_16.

Will Acworth. 2015 Annual Survey: Global Derivatives Volume [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://marketvoice.fia.org/issues/2016-03/2015- annual-survey-global-derivatives-volume

Will Acworth. 2016 Annual Survey: Global Derivatives Volume [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://marketvoice.fia.org/issues/2017-03/2016- annual-volume-survey

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті