Інноваційний розвиток ринку праці в Україні: ризики та можливості.

Автор(и)

  • V. Chuvardynskyi Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Ключові слова:

інноваційний розвиток ринку праці, ризики, можливості, флексибілізація ринку праці

Анотація

Досліджені можливості та ризики інноваційного розвитку ринку праці, обумовлені технологізацією суспільства та флексибілізацією ринку праці. Доведено, що інноваційний розвиток ринку праці передбачає необхідність урахування демографічних, економічних, соціальних та інституційних передумов, реалізація яких стимулюючим або дестимулюючим чином впливає на збільшення інноваційного вмісту зайнятості. Обґрунтовано, що можливості інноваційного розвитку ринку праці (на основі генерації та впровадження інновацій, посилення інноваційної активності підприємств) можуть бути реалізовані лише на основі мобілізації демографічних, економічних, соціальних та інституційних чинників розвитку. Доведено, що для реалізації можливостей інноваційного розвитку ринку праці необхідне підвищення ступеню готовності суспільства та населення до сприйняття інновацій. Визначено напрями мінімізації негативних наслідків з урахуванням впливу демографічних, економічних, соціальних та інституційних чинників посилення інноваційного характеру зайнятості.

Біографія автора

V. Chuvardynskyi, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

аспірант економічного факультету

Посилання

Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Group on R&D and Innovation Appointed Following the Hampton Court Summit [Electronic resource]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. Mode of access: http://europa.eu.int/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm. – Last access: 2010. – Title from the screen.

Thurow L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals. Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy. – N.Y., 1999. ‒ 325 р.

Либанова Э.М. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э.М. Либанова // Демографія та соціальна політика. – 2014. – №1 (21). – С. 9- 23

An Agenda for new skills and jobs: a European contribution towards full employment. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions / EU, European Commission. / COM(2010) 682 final from 23.11.2010. – Strasbourg: 2010. – 21 p.

Fourastie J. Die Grosse Hoffnung des 20. Jahrhunderts. / J. Fourastie. – KolnDeutz, 1954. (The Great Hope of the 20 Century)

Fernández-Masías E. ERM REPORT 2008 More and better jobs: Patterns of employment expansion in Europe / Enrique Fernández-Masías, John Hurley; European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions. – Dublin, 2008. – 100 p.

Левчук Н.М. Здоров’я і тривалість життя у контексті формувань передумов інноваційної зайнятості / Н.М. Левчук // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – №1(29). – С. 54-65

Експрес-випуск «Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2015 році» (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) № 99/0/05. 3вн- 16 від 14.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/06/138w.zip

European Restructuring Monitor Quarterly. January 2015/ European Monitoring Centre on Change [Electronic resource]. – Mode of access: http:// eurofound.europa.eu/sites/default/ files/ef_publication/field_ef_document/ef1464en.pdf – Last access: 2015. – Title from the screen.

Експрес випуск Державної служби статистики України «Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2017 р.» № 27/0/09.3вн-17. від 27.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2017/01/12w.zip

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/340-2013-%D0%BF

Петрушина Т. Соціокультурний потенціал інноваційного розвитку українського суспільства // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг /За ред. д.е.н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. − К.: Інститут соціології НАН України, 2013. − 566 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті