Ринкові чинники впливу на конкурентний потенціал страхової компанії.

Автор(и)

  • M.E. Ionin Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

страховий ринок, страхова компанія, конкуренція, конкурентний потенціал, ринкові чинники, ресурси страхової компанії

Анотація

Динамічність та масштаби розвитку страхового ринку України безпосередньо пов’язані із конкурентною ситуацією, концентрацією ринку та предметами суперництва між страховиками. При незначному за мірками провідних держав розмірі страхового ринку його конкурентні параметри представляють інтерес з позицій його майбутнього та забезпечення надійного страхового захисту споживачів. До конкурентних параметрів страхового ринку відносяться систематизовані дані про чинники зовнішнього впливу на страховий ринок через задоволення інтересів учасників ринкових відносин, а також структурування сформованих результатів розвитку страхового ринку за певними критеріями. Зовнішнє оточення страхового ринку є передумовами формування та розвитку чинників впливу на можливості розвитку страхових компаній. Їх дія потребує визначення загроз, які стримують розвиток страхових компаній та знижують рівень їх конкурентного потенціалу. Конкурентний потенціал визначається як можливість страховика до розвитку в умовах суперництва за частку ринку, що забезпечується завдяки формування та використання конкурентних переваг. Основу конкурентного потенціалу компанії складає її економічний потенціал який визначається всіма видами ресурсів, необхідних для провадження страхової діяльності.

Біографія автора

M.E. Ionin, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Акімова Л.М. Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні/ Л.М. Акімова // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 475—481

Слободянюк О.В. Страховий ринок у категоріях інституціональних теорій /О.В. Слободянюк//Економіка та держава. — 2016. — №2. — С. 61—64

Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2001 р. № 98 [Електронний ресурс]: Режим доступу: htpp://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про захист економічної конкуренції» [Електронний ресурс]: Режим доступу: htpp://zakon.rada.gov.ua

Competition and related regulation issues in the insurance industry// [Електронний ресурс]: Режим доступу: htpp://www.oecd.org/daf/clp

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика:[монографія]/ О.О. Гаманкова.- К.: КНЕУ, 2009.- 283 с.

Фурман В.М. Особливості та сутність страхового ринку/В.М.Фурман// Фінанси України, 2005. - № 4. – С. 126-131

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Режим доступу: htpp://www.nfp.gov.ua//content/rzviti-nackomfinposlug

Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс]: Режим доступу: htpp://www.forinsurer.com

Шірінян Л.В. Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні/Л.В.Шірінян// Економіка і прогнозування. – 2011 - №4. [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. _2011_4_11.- С.97-105

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті