Макроекономічний аналіз ділової активності підприємств.

Автор(и)

  • L.V. Yurchyshena Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O.A. Pikulina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

ділова активність підприємства, індекс ділового клімату МСП, золоте правило економіки, фінансовий результат, фінансових механізм ділової активності

Анотація

В статті досліджено результати макроекономічного аналізу ділової активності підприємств, проведено аналіз складових індексу ділового клімату малого та середнього підприємництва, проаналізовано рівень ділової активності підприємств у сфері перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків, здійснено порівняльний аналіз із одним із підприємств цієї галузі. Розроблено і запропоновано фінансовий механізм забезпечення ділової активності підприємств.

Біографії авторів

L.V. Yurchyshena, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

O.A. Pikulina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Деловые настроения мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.vestifinance.ru/ articles/9668.

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/.

Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу: [монографія] / [Н.Б. Кащена, О.О. Горошанська, Т.В. Польова та ін.]. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 196 с.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій: Офіційний сайт. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/working_papers_sme?pid=5651.

Наконечная Т.В. Совершенствование управления деловой активностью промышленного предприятия [Текст] / М.К. Аристархова, Т.В. Наконечная // Монография / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: УГАТУ, 2013. – 170 с.

Пугачова М.В. Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд / М. В. Пугачова // Статистика України. – 2013. – №4. –с. 15-23. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_4_4.

Рубан Л. О. Методичні аспекти формування системи показників аналізу ділової активності підприємства / Л. О. Рубан, Л. B. Гриценко // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Економічні науки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – № 28 (1200). – С. 22-25.

Руденко Є.М. Застосування «золотого правила економіки» для оцінки ділової активності сільськогосподарських підприємств / Є. М. Руденко // Агросвіт. – 2014. – №16. – с. 42-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/16_2014/8.pdf 32.

Сидоренко-Мельник Г.М., Козлова Ю.А. Контроль ділової активності за ключовими показниками ефективності / Г. М. Сидоренко-Мельник, Ю. А. Козлова // Економіка та держава: Міжнар. наук.практ. журнал. – К.: РПВПС НАНУ, 2013. – № 10. – С. 74-75.

Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства / Г.Ю. Ткачук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 13. –Ч. 4. – С. 88-90.

Хома І. Б. Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства / І. Б. Хома // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Вип. 24.6. – Київ: НЛТУ України, 2014. – С. 150-155.

Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/2016- 2017_ABCA_report_short.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті