Теорії середнього класу в системі статистичного вивчення.

Автор(и)

  • T. Furman Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

соціальна економіка, соціальна структура, середній клас, стратифікація, самоідентифікація

Анотація

У статті проведено аналіз теорій середнього класу, що дозволяє виокремити його як соціально групу. Особлива увага приділялась концепціям середнього класу в аспекті статистичного вивчення соціально-економічної структури суспільства. Було визначено також роль середнього класу у розвитку суспільства, та його значення як індикатора соціально-економічного становища в державі. Були розглянуті основні підходи стратифікованого виділення середнього класу. Враховуючи багатогранність поняття середнього класу запропоновано його ідентифікацію проводити методами аналізу розподілу населення за різними критеріями та ознаками, які б враховували економічні, соціальні, політичні, психологічні та інші аспекти. При проведенні дослідження використовувались такі методи дослідження, як: системний підхід, аналіз та синтез, порівняння, систематизація, класифікація.

Біографія автора

T. Furman, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.пед.н, доцент кафедри бізнес статистики та економічної кібернетики

Посилання

Hodges J. L. Basic Concepts of Probability and Statistics / J. L. Hodges, E. L. Lehmann. – San Francisco : Holden Day, 1970. – 441 с.

Аристотель. Політика / Пер. з давньогр та передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2000. – 239 с.

Андронік О. Л. Механізм прогнозування динаміки зміни соціально- економічної структури населення / О. Л. Андронік // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 4. – С. 126-134.

Бондар-Підгурська О. В. Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможної економіки та сталого інноваційного розвитку України / О. В. Бондар-Підгурська // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 22-26.

Василюк Д. Я. Самооцінювання як метод визначення середнього класу в суспільстві: проблеми та перспективи використання / Д. Я. Василюк // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 567-573.

Кузьмук О. М. Засоби ідентифікації середнього класу як методична проблема / О. М. Кузьмук // Соціологічні студії. – 2012. – № 1. – С. 66-71.

Романюк Д. М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку / Д. М. Романюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 207-211.

Томчук-Пономаренко Н. В. Теоретико-методологічні проблеми соціально- класового структурування населення України / Н. В. Томчук-Пономаренко // Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. – 2014. – № 2. – С. 240–249.

Еволюція і розвиток громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційні процеси : наук. розробка / Н. Ф. Бенюх, А. Й. Яскевич, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна. – К. : НАДУ, 2010. – 52 с.

Павлова Л. І. Формування середнього класу як передумова досягнення політичної безпеки сучасної України / Л. І. Павлова // Політологічні записки. – 2013. – № 2. – С. 70-77.

Поснова Т. В. Роль середнього класу в системі економічної безпеки / Т. В. Поснова // Економічний простір. – 2016. – № 109. – С. 109-120.

Блинов А. О. Сравнительный анализ бедности в России и Украине / А. О. Блинов, А. В. Сидорова // Актуал. проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 180-188.

Мельниченко О. А. Середній клас: ознаки та функції, напрями та засоби державного регулювання його розвитку / О. А. Мельниченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 84-92.

Сало Я. В. Середній клас як інструмент соціально-економічного розвитку країни / Я. В. Сало // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 7(3). – С. 63-66.

Міхель Д. О. Дискурс щодо формування середнього класу як гарантія «європеїзації» України / Д. О. Міхель // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2012. – Т. 197, Вип. 185. – С. 57-62.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті