Сучасний стан та шляхи розвитку системи державного регулювання венчурної індустрії України.

Автор(и)

  • Olena Polishchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Oleksandr Polishchuk Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

інвестиції, венчурні інвестиції, венчурна індустрія, державне регулювання, венчур

Анотація

У статті досліджується сучасний стан державного регулювання венчурної індустрії в Україні, зокрема розкриті причини необхідності державного регулювання венчурних інвестицій, проаналізовані проблеми, які гальмують розвиток венчурного фінансування вітчизняної інноваційної діяльності. Запропоновані заходи, які забезпечать ефективне використання науково-технологічного й інтелектуального потенціалу України, пропозиції щодо податкового стимулювання та, заходи для розробки фінансово-організаційного механізму формування венчурного капіталу.

Біографії авторів

Olena Polishchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу і аудиту

Oleksandr Polishchuk, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів

Посилання

Куніцин О.М. Правове регулювання у сфері венчурного бізнесу в Україні / О.М. Куніцин //Управління розвитком. - 2014. - № 6. - С. 59-62.

Лях І.І. Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи України / І.І. Лях // Стратегічні пріоритети. Серія : Економіка. - 2015. - № 4. - С. 66-72.

Онищенко В.В. Державне регулювання та підтримка венчурного підприємництва в процесі розвитку економіки / Онищенко В.В. // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 4. - С. 64-71.

Офіційний сайт Аналітичного центру CEDOS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cedos.org.ua.

Офіційний сайт Вінницького інвестиційного порталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vininvest.gov.ua/.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Інвестиційного порталу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://inventure.com.ua/.

Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/.

Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib.

Поліщук О.А. Основи функціонування венчурних інвестиційних фондів / О.А. Поліщук // Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та управління. - №4(48), 2015 р. – С. 10-16.

European Venture Capital Assosiation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.evca.org.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті