Моделювання регулювання безробіття: державний та регіональний аспекти.

Автор(и)

  • T. Neskorodieva Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yе. Arabadzhi Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

ринок праці, безробіття, прогнозування, середня заробітна платня, мінімальна заробітна платня, економічно активне населення, економетрична модель

Анотація

В статті досліджується проблема моделювання особливостей регулювання безробіття на державному та регіональному рівні з урахуванням основних факторів і тенденцій безробіття на ринку праці України. Методи дослідження, застосовані в роботі: методи дослідження ринків праці (на етапі відбору факторів), що відображають регіональну та національну специфіку, кореляційний і регресійний аналіз (на етапі чисельної оцінки впливу факторів, перевірки якості та адекватності моделі і побудови прогнозу). На підставі розроблених моделей безробіття визначені особливості структури безробіття в залежності від національного і регіонального рівнів та динаміки. Виконано прогноз безробіття. Обґрунтовано необхідність ефективного вирішення практичних питань регулювання зайнятості та безробіття на регіональному рівні, внаслідок нерівномірності розвитку окремих територій.

Біографії авторів

T. Neskorodieva, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.т.н., доцент, доцент кафедри математики та математичних методів в економіці

Yе. Arabadzhi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр

Посилання

Калініна С.П. Реструктуризація та регулювання зайнятості: монографія / С. П. Калініна. – Донецьк, 2006. – 557 с.

Ланська С.П. Розвиток сучасного ринку праці України в контексті забезпечення якості робочої сили / С. П. Ланська// Електронне фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» - Миколаїв, 2014. – С. 965-968.

Дружиніна В.В. Методологія оцінки та забезпечення збалансованості місцевого ринку праці / В. В. Дружиніна// Економіка України. – 2015. - №3. – С. 54-66.

Скорик І.Г. Аналіз основних проблем та необхідність регулювання ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, О. О. Линник. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2017/VKNU-ES-2017-N2-Volume1_246.pdf

Экономико-математические методы и модели: практика применения в курсовых и дипломных работах: учебное пособие / В.В. Христиановский, Т.В. Нескородева, Ю. Н. Полшков – Донецк: ДонНУ, 2012. – 325 с.

Христиановский В. В. Лабораторный практикум по курсу «Эконометрия»: учебное пособие / В. В. Христиановский, Т. В. Нескородева, В. П. Щербина – Донецк: ДонНУ. – 2013. – 209 с.

Державна Служба зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.vn.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики у Одеській області [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.od.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті