Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки.

Автор(и)

  • T.V. Orekhova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Ya.S. Tertychnyi Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

цифрова економіка, дигіталізація, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародне виробництво, трансформації міжнародних виробничих систем

Анотація

Статтю присвячено питанням впливу розвитку інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій на трансформації, які відбуваються в міжнародних виробничих системах. Досліджено сучасні технологічні напрями розвитку цифрової економіки. Визначено, що цифрові технології і дані, отримані від їх використання, можуть забезпечити нові джерела знання, інновацій та прибутку для бізнесу. Зазначено, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є фундаментальним стимулом для зростання міжнародного виробництва. Координація все більш складних і розсіяних глобальних виробничих мереж не могла б бути можливою без суттєвого поліпшення комунікаційних можливостей. Визначено напрямки основних трансформацій, які відбуваються в існуючих підходах до організації і управління міжнародними виробничими системами.

Біографії авторів

T.V. Orekhova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин

Ya.S. Tertychnyi, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Бажал Ю. Інформаційна економіка / В кн.: Роль інформації у формуванні ринкової економіки: Монографія / Ю.Бажал, В.Бакуменко, І. Бондарчук та ін.; За заг. ред. І.Розпутенка. — К.: Вид-во «К.І.С.», 2004. — С. 33-57.

Иванова В.В. Экономика, основанная на знаниях, как этап экономического развития общества // В.В. Иванова. - ISSN 2074-5370. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Том 1

Foster, C. and Graham, M. 2016. Reconsidering the Role of the Digital in Global Production Networks. Global Networks. DOI: 10.1111/glob.12142.

Rangan S. and Sengul M. Information technology and transnational integration: Theory and evidence on the evolution of the modern multinational enterprise // Journal of International Business Studies (2009) 40, 1496–1514 & 2009

Kamal F., Chen W. The Impact of Information and Communication Technology Adoption on Multinational Firm Boundary Decisions. // US Census Bureau Center for Economic Studies Paper No. CES-WP- 16-01

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

http://www.oecd.org/newsroom/unequal-access-and-usage-could-hold-back-potentialof-digital-economy.htm

Information Economy Report 2015 - Unlocking the Potential of E-commerce for Developing Countries. – United Nations. – New York and Geneva. – 2015

Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development. – United Nations. – New York and Geneva. – 2017

Loebbecke C., Picot A. Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics: A research agenda. - Journal of Strategic Information Systems xxx (2015) xxx–xxx

A FUTURE THAT WORKS: AUTOMATION, EMPLOYMENT, AND PRODUCTIVITY. – MCKINSEY Global Institute. – 2017

Schiller, Dan (2014) Digital Depression: Information Technology and Economic Crisis, University of Illinois Press

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті