Рецензія на монографію О.А. Лактіонової «Гнучкість фінансової системи: методологія, оцінка та вектори забезпечення».

Автор(и)

  • M.O. Kuzhelev Навчально–науковий інститут Університету державної фіскальної служби України

Анотація

Реалізація системних фінансових криз національного та світового масштабу сьогодні поставила на чільне місце питання дослідження необхідного реформування фінансових систем, зміни трансмісійного механізму між фінансовою політикою та економічними результатами, трансформації взаємозв'язків між окремими елементами фінансових систем, їх ролі в процесі забезпечення економічного розвитку та визначенні ступеня чутливості до тих чи інших кризових явищ. Вирішення цих питань сприятиме визначенню ендогенних і екзогенних факторів фінансових і макроекономічних криз, їх превентивному запобіганню, зменшення амплітуди та негативної асиметрії циклічності найважливіших для економічного розвитку фінансових параметрів. В таких умовах особливо актуальними стають питання методології забезпечення гнучкості національної фінансової системи, розробки теоретичних та методичних положень щодо її амортизуючого фінансового потенціалу за основними сферами та ланками. Це підтверджує високу актуальність питань, порушених у монографії к.е.н., доцента, докторанта кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету (м. Вінниця) О. А. Лактіонової.

Біографія автора

M.O. Kuzhelev, Навчально–науковий інститут Університету державної фіскальної служби України

д.е.н, професор, професор кафедри фінансів, директор

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті