Соціально-економічний аналіз стану ринку праці в Україні.

Автор(и)

  • S. Hlinchevskay Донецький національний університет (м.Вінниця)

Ключові слова:

ринок праці, розбалансованість ринку праці, економічна активність, безробіття, зайнятість

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану сучасного ринку праці в Україні та проблем його розвитку задля визначення на їх основі перспективних напрямів регулювання вітчизняного ринку праці та забезпечення його збалансованості. Визначено, що розбалансованість ринку праці характеризується невідповідністю кількісно-якісних параметрів пропозиції робочої сили та попиту на неї. Вона виявляється за умови формування на ринку праце надлишкової або працедефіцитної кон’юнктури.

З використанням ретроспективних даних державної статистики встановлено, що національний ринок праці характеризується зниженням рівня економічної активності працездатного населення та його зайнятості, скороченням потреби економіки у робочій силі, що провокує збільшення рівня безробіття. Негативною є динаміка співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці України. При цьому найбільш розбалансованим є сільськогосподарський сегмент ринку праці (навантаження на 1 вакантне робоче місце майже у 4 рази перевищує загальнонаціональний показник).

Встановлено, що перспективи подальших розвідок у цьому напрямі мають бути орієнтовані на систематизацію причин розбалансованості національного ринку праці та розробку заходів щодо підвищення ефективності його функціонування.

Біографія автора

S. Hlinchevskay, Донецький національний університет (м.Вінниця)

аспірант кафедри «Управління персоналом та економіка праці»

Посилання

Економічна активність населення України 2015: cтат.збірник /Державна служба статистики України, 2016. – 199 с.

Основні показники ринку праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ринок праці в Україні: стана та найближчі перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pon.org.ua/novyny/3589-rinok-praci-v-ukrayina-stan-tanajblizhchi.html.

Ринок праці у 2015 році: доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Системні вади ринку праці та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 72 c.

Ситуація на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті