Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці/

Автор(и)

  • L.V. Shaulska Донецький національний університет
  • A.S. Kabachenko Донецький національний університет

Ключові слова:

ринок праці, державне регулювання, соціальне підприємництво, національні моделі розвитку соціального підприємництва, нормативно-правове регулювання, механізм розвитку соціального підприємництва, перспективні напрями розвитку

Анотація

В статті досліджуються особливості розвитку соціального підприємництва як напряму державного регулювання ринку праці. У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “соціальне підприємство”. На основі проведеного дослідження, доцільно соціальне підприємство визначити як вид діяльності, що поширюється на такі галузі, як освіта, охорона навколишнього середовища, боротьба з бідністю, захист прав людини та спрямований на вирішення соціальних проблем. В ході дослідження систематизовано національні моделі розвитку соціального підприємництва та визначено особливості нормативно-правового регулювання соціального підприємництва в країнах світу. Аналіз сучасних моделей розвитку соціального підприємництва підтверджує, що воно активно розвивається в багатьох країнах та вирішує проблеми безробіття та соціального захисту. Встановлено, що в сучасних умовах спостерігається недостатній рівень розвитку соціального підприємництва в Україні. Для поліпшення ситуації, що склалася, у статті обґрунтовано та розроблено механізм розвитку соціального підприємництва. Для активізації розвитку соціального підприємництва в Україні запропоновано: розробити та впровадити закон про соціальне підприємництво, що визначав би чіткі критерії соціального підприємництва та створив правові механізми підтримки соціальних підприємців; сприяти поширенню інформації про соціальне підприємництво через засоби ЗМІ; розробити та впровадити програми з професійного навчання бажаючих для здійснення діяльності у сфері соціального підприємництва.

Біографії авторів

L.V. Shaulska, Донецький національний університет

д.е.н., професор, декан економічного факультету

A.S. Kabachenko, Донецький національний університет

аспірант

Посилання

Кикал Дж. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше / Джилл Кикал, Томас Лайонс; пер. с англ. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 304 с.

Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні / З. Галушка // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 16-17.

Кірєєва О. Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики / Кірєєва О. Б. – Київ, 2010. - 13 с.

Social Enterprise Solutions for 21st Century Challenges. The UK Model of Social Enterprise and Experience // Publications of the Ministry of Employment and the Economy. – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tem.fi/ files/26789/TEM_25_2010_netti.pdf.

The Development of Social Entrepreneurs in Germany [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uni-muenster.de/ imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/developement_of_ social_entrepreneurs.pdf.

Social Enterprise Social Innovation and Social Entrepreneurship in Poland: A National Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://fp7-efeseiis.eu/nationalreport-poland.

Досвід Сполучених штатів Америки щодо розвитку та підтримки соціального партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slideshare.net/Vovainer/ss-36115255.

Fostering Social Entrepreneurship in Brazil [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://weforum.org/pdf/ schwabfound/Linklaters_Schwab_Report.pdf.

Social Entrepreneurship in India // Overseas Indian Facilitation Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oifc.in/social-entrepreneurship-india.

Зверева Н. Социальное предпринимательство. Новые веяния и пути развития [Електронний ресурс] : портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» / Н. Зверева. – Режим доступу : http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/zvereva-trendu.html.

Legal structures for Social Ventures: Social Enterprise, Social Business and cooperatives in Canada [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marsdd.com/mars-library/legal-structures-for-social-ventures-socialenterprisesocial-business-and-cooperatives-in-canada/.

Public Private Partnership Legislation in Washington State. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.pacificalawgroup.com/public-privatepartnershiplegislation-in-washington-state/.

State Authorities (Public Partnership Arrangements) Act, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0001/sec0003.html.

Social enterprise in the united states and abroad - NCNE .... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nationalcne.org/index.cfm/fuseaction/feature.display/feature_id/141/ inde.

П’ять парадоксів соціального підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gurt.org.ua/blogs/ Василь%20Назарук/1288/bull.

Mair J. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. / J.Mair, I.Marty. // Journal of World Business. – 2006. – № 41. – Р. 36-44.

Развитие в Украине социального предпринимательства позволит решить проблемы с социальной адаптацией незащищенных категорий населения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/100- razvitie-v-ukraine-sotsial-nogo-predprinimatel-stva-pozvolit-reshit-problemy-s-sotsial-nojadaptatsiej-nezashchishchennykh-kategorij-naseleniya.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті