Використання «японської моделі» управління персоналом в ТНК.

Автор(и)

  • M. Shkurat Донецький національний університет

Ключові слова:

управління персоналом, ТНК, японська модель, корпорація, управління людськими ресурсами, стратегія, управління

Анотація

Досліджено теоретичну сутність «японської моделі» управління персоналом. Проведено порівняння Американської та Японської моделі управління персоналом. Визначено концептуальну схему управління людськими ресурсами, характерні риси японського управління та основні стратегії в управлінні персоналом, основні рівні управління в японських організаціях. Виявлено особливості процедури прийняття рішень в японських корпораціях. Досліджено застосування моделі у японських корпораціях в сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації економіки. Наведено виявлені недоліки практичного застосування моделі у сучасних ТНК. Зроблено висновок щодо ефективності використання «японської моделі» управління персоналом в умовах сучасних трансформацій.

Біографія автора

M. Shkurat, Донецький національний університет

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Адлер Ю.П. Дойти до самой сути. Предисловие к книге Масааки Имае «Гемба Кайдзен» / Ю.П. Адлер. – Альпина Бизнес Букс,2005 – 345с.

Валовый Д.В. История менеджмента : учеб. пособие. – М.: ИНФРА8М, 1997. – 253 c

Вахрушев В. Принципы Японского управления /В. Вахрушев. – М.: Прогресс, 1992. – 32 с.

Каору И. Японские методы управления качеством / И. Каору. – М.: Экономика, 1989. – 295 с.

Коно Т. Стратегия и структура Японских предприятий: пер. с англ. Спициной. М. / Т. Коно. – Прогресс, 1987. – 250 с.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук – К.: Кондор, 2005. – 308 с.

Муравьѐва А.А. Формирование учений для рынка труда в Испании / А.А.Муравьѐва // Труд за рубежом. – 2006. – №1.– С. 87–107.

Традиционная японская модель управления трудом [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://7nauk.ru/22-tradicionnaya-yaponskaya-model-upravleniyatrudom.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті