Роль органів місцевого самоврядування у розвитку в’їзного та внутрішнього туризму.

Автор(и)

  • O.V. Klochkovsliy Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
  • V.O. Klochkovska Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Ключові слова:

туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, державне регулювання, місцеве самоврядування

Анотація

У статті розглянуто проблеми розвитку туристичної сфери в Україні з оглядом європейських тенденцій. Визначено місце України на європейському ринку туристичних послуг. Окреслено ряд проблем, що стоять на заваді розвитку в’їзного та виїзного туризму. Визначено конкретні способи подолання кризових явищ у цій сфері: наголошується на необхідності зміни моделі регулювання туризму із зазначенням доцільності залучення органів місцевого самоврядування.

Біографії авторів

O.V. Klochkovsliy, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

V.O. Klochkovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та РРПС

Посилання

Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/583-2002-п

М.П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. – К. : Знання, 2011. – 334 с.

Бриль К.Г. Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління туристичними центрами в сучасних умовах / К.Г. Бриль // Економіка та держава. – 2015. – №9. – с. 72-75.

Бриль К.Г. Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального розвитку / К.Г. Бриль // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. - №16. – с. 43-47.

Гуменюк В.В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно- рекреаційних послуг / В.В. Гуменюк // Економіка України. – 2016. - №11(660). – с. 34-43.

Ільїна М. Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму / М. Ільїна // Економіст. – 2016. - №6. – с. 16-20.

Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні / Ю.Ю. Юрченко // Економіка України. – 2016. - №6(655). – с. 29-39.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті