Адаптація військовослужбовців, звільнених в запас як інструмент забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Автор(и)

  • E. Abramov Донецький національний університет (м.Вінниця)

Ключові слова:

ринок праці, адаптація, соціальна адаптація, професійна адаптація, працевлаштування, конкурентоспроможність, військовослужбовці, звільнені у запас

Анотація

У статті обґрунтовано важливість забезпечення адаптації військовослужбовців, звільнених в запас в контексті їх подальшого виходу на ринок праці. Зазначено, що задля забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці найбільш важливу роль відіграють соціальна та професійна адаптація, а саме освоєння правил поводження і комунікацій у цивільному середовищі та спеціалізоване удосконалення наявних професійних знань, умінь і навичок або оволодіння новими та подальше успішне працевлаштування.

Проаналізовано діяльність державних, громадських та міжнародних організацій щодо забезпечення адаптації демобілізованих військовослужбовців. Виокремлено недоліки чинної системи соціальної адаптації досліджуваної соціально-демографічної групи. Визначено необхідність формування інституційного та матеріального забезпечення адаптації військовослужбовців, звільнених в запас як інструмента підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Біографія автора

E. Abramov, Донецький національний університет (м.Вінниця)

аспірант кафедри «Управління персоналом та економіка праці»

Посилання

Горбенко С. В. Адаптація військовослужбовців до цивільного життя – один з основних напрямів розвитку кадрової політики у Збройних Силах України / С. В. Горбенко, В. В. Хома, Г. В. Шпанчук, І. І. Смірнов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2013. - Вип. 4. - С. 15-21.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про зайнятість населення»: станом на 30 серпня 2016 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.

Красильщиков А. Л. Соціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах) / А. Л. Красильщиков // Демографія і соціальна економіка. – 2005. – № 2. – С. 117–125.

Медвідь М. М. Методологічні засади формування ринку праці військовослужбовців: соціально-економічна сутність, критерії та принципи виокремлення / М. М. Медвідь // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. – № 884. – С. 31–38.

Офіційний веб - сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua.

Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Сасько О. Відверто та об’єктивно щодо адаптації військовослужбовців звільнених в запас [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://defenceua.com/index.php/statti/1093-vidverto-ta-obyektyvno-shchodo-adaptatsiyiviyskovosluzhbovtsiv-zvilnenykh-v-zapas

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті