Індикативна моніторингова оцінка якості формування та використання людського капіталу в Україні.

Автор(и)

  • O. Biletskiy Донецький національний університет (м. Вінниця)

Ключові слова:

людський капітал, формування людського капіталу, використання людського капіталу, індикативна моніторингова оцінка якості формування та використання людського капіталу, кластерізація регіонів

Анотація

У ході дослідження встановлено, що визначення стратегічних пріоритетів та завдань соціально-економічної та кадрової політики в країні, регіоні та на підприємстві в контексті забезпечення формування та використання людського капіталу має базуватись на достовірних оцінках наявного людського капіталу та тенденцій його розвитку. Обґрунтовано необхідність розробки науково-методичного підходу щодо розрахунку інтегрального показника оцінки якості формування та використання людського капіталу та його моніторингової оцінки.

Індикативну моніторингову оцінку якості формування та використання людського капіталу пропонується розуміти як періодично повторювану в часі для певного суб’єкту господарювання (держава, регіон, підприємство) оцінку стану і тенденцій формування та використання людського капіталу на основі інтегрального показника, який формується з відповідних індикаторів та відображає якість зазначених процесів.

Розроблено схему індикативної моніторингової оцінки якості формування та використання людського капіталу. Практичне впровадження зазначеної схеми дозволить провести відповідні вимірювання та встановити (за необхідності) регіональні відмінності показника з метою подальшого їх врахування при обґрунтуванні оптимального сценарію розвитку людського капіталу в умовах інноваційної економіки. Рекомендовано шкалу кластерізації регіонів за якістю формування та використання людського капіталу.

Біографія автора

O. Biletskiy, Донецький національний університет (м. Вінниця)

к.е.н., асистент

Посилання

Гвоздик Н. М. Формування ефективних інвестицій у людський капітал на підприємствах: монографія / Н. М. Гвоздик ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун- т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. упр. персоналом і економіки праці. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 232 с.

Гринкевич С. С. Модель регулювання розвитку людського капіталу на основі таксономічного аналізу / С. С. Гринкевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2015. - Вип. 1. - С. 59-65.

Мякотіна Н. А. Людський капітал: індикатори та модель оцінювання / Н. А. Мякотіна // Держава та регіони. - 2014. - № 1. - С. 85-89.

Осійчук О. А. Проблеми інтегральної оцінки людського капіталу / О. А. Осійчук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014.- Вип. 2. - С. 226-231.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті