Спільна аграрна політика ЄС: генезис, основні цільові орієнтири для України.

Автор(и)

  • N. Varshavska Донецький національний університет, м. Вінниця

Ключові слова:

спільна аграрна політика, стратегія розвитку аграрного сектору, сільське господарство, Європейський Союз, євроінтеграція

Анотація

Розглянуто особливості Спільної аграрної політики Європейського Союзу, її генезис та еволюцію. Досліджено основні принципи, етапи САП, сучасні трансформації у контексті змін основних пріоритетів ЄС. Визначені ключові орієнтири для аграрної політики України, які в майбутньому дадуть нові стимули для розвитку сільського господарства в Україні, підвищення його конкурентоспроможності та підвищення якості життя сільського населення.

Біографія автора

N. Varshavska, Донецький національний університет, м. Вінниця

аспірант

Посилання

Вінська О.Й. Особливості сучасного стану реалізації Спільної Аграрної Політики Європейського Союзу / О. Й. Вінська // Екон. Простір. – 2010. - №40. – С. 5- 19.

Горюнова Є. О. Євроінтеграція: навч.посіб./ Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 2013. – 224с.

Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України // Інститут Економічних досліджень та Політичних консультацій. Німецька консультативна група при Уряді України. – Режим доступу: http://ier.kiev.ua

Клименко І.В. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. Аналітична доповідь/ Клименко І.В., Бугрій М.Г. , Ус І.В., . – К.: НІСД, 2011. – 19 с.

Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf

The history of the CAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm

Munch J. 2005: Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen’s students during the visit to the European Commission, Brussels, February 2005

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті