Механізми забезпечення безпеки молодіжного сегменту ринку праці.

Автор(и)

  • O. Getman ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

Ключові слова:

ринок праці, безпека молодіжного сегменту ринку праці, SWOT аналіз, особистісна безпека, безпека зайнятості

Анотація

В статті розглянуто проблеми, які виникають при побудові ефективного механізму забезпечення безпеки вітчизняного ринку праці. Проаналізовано фактори, які утворюють небезпечні загрози зайнятості на ринку праці. Метою статті є побудова механізму забезпечення безпеки молодіжного сегменту ринку праці в Україні.

Досвід країн з високою конкурентоспроможністю доводить, що визначальним чинником економічного розвитку, запорукою прогресу та гарантією успішності трансформаційних процесів в країні є активна участь у них молодого покоління.

Автором проаналізовано чинні проблеми, намічено шляхи підвищення рівня зайнятості молоді на ринку праці в Україні на основі вивчення досвіду ЄС. Також запропоновано практичні рекомендації щодо подолання дисбалансу на молодіжному ринку праці. Для досягнення мети дослідження автор вирішив ряд наукових і практичних завдань. Здійснено SWOT-аналіз молодіжного ринку праці та якості освітніх послуг в Україні. Систематизовано чинники впливу на зайнятість молоді на ринку праці. Здійснено оцінку стану молодіжного ринку праці за кількісно-якісними показниками. Проведено компаративний аналіз ринку праці молоді в Україні та країнах ЄС. Побудовано економіко-математичну модель, яка ілюструє перспективи молодіжної зайнятості. Автором запропоноване власне бачення концепції забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці.

Біографія автора

O. Getman, ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

PhD in Ec.Sc., к.е.н., доцент, в.о. зав. кафедри економіки та соціально-трудових відносин

Посилання

The Constitution of Ukraine from June, 28, 1996, No. 254k/96-VR, Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Labor Code of Ukraine from December, 10, 1971, No. 322-VIII, Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

On employment, Law of Ukraine from July, 05, 2012, No. 5067-VI, Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/page.

On promoting social advancement and youth development in Ukraine, Law of Ukraine, No. 2998-XII from February, 05, 1993, Available at: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/ 299812.

On High Education, Law of Ukraine, from July, 01, 2014, No. 1556-VII, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

On vocational training, Law of Ukraine from February, 10, 1998, No. 103/98-VR, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80.

On the procedure for employment of university graduates, who have studying by state order from August, 22, 1996, No. 992, Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/992-96-%D0%BF.

Labor market, Official Website of State Statistics Service of Ukraine, Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Labor market, EUROSTAT, Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database.

Poroshenko published thesis "Strategy 2020", Ukrainian Independent Information Agency of News (UNIAN), Available at: http://www.unian.ua/politics/989833-poroshenkooprilyudniv-tezistrategiji-2020.html.

Batuik, A.A. (2014), The improving the mechanism of state regulation in the field of youth employment, Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, No. 3, pp. 22-25, Available at: http://ipk-dszu.kiev.ua/journal/2014-3.pdf.

Batiuk, A. (2015), State promotion of youth employment potential realizing, Efektyvnist' derzhavnogo upravlinnia, Issue 44, pp. 191-197, Available at: http://www.lviv academy.com/ vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/26.pdf.

Ozymko, M.V. (2014), Models of university graduates employment in Western sociology, Naukovi pratsi Chornomors'kogo derzzhavnogo universytetu imeni Petra Mogyly "Kyiv-Mogylians'ka akademiia": Seria Sociologia, Part 234, Vol. 222, pp. 123-128, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2014_234_222_27.

Shrein, G. (2015), The problems of youth employment in the labor market: a comparative analysis of the experience of Ukraine and the European Union, Skhid, No. 5, pp. 100-105, Available at: http://skhid.com.ua/article/view/51100/47001.

Yavors'ka, L.M. & Selezen', S.V. (2014), Youth employment in the modern conditions: economic and legal aspects, Visnyk Natsionalnogo universytetu "Urydychna Akademia Ukrainy imeni Yaroslava Mudrogo". Seria: Ekonomichna teoriia ta pravo, No. 1 (16), pp. 130-137, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2014_1_15.

Dutta, S., Lanvin, B. & Wunsch-Vincent, S. (eds.). (2014), The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation, Johnson Cornell University, INSEAD. The Business School for the World, World Intellectual Property Organization, Available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті