Концептуальні засади удосконалення механізму управління прибутком банку.

Автор(и)

  • M. Zhytar Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України

Ключові слова:

прибуток банку, рентабельність капіталу банку, рентабельність активів банку, чистий спред, управління прибутком банку, концепція

Анотація

Предмет роботи – концептуальні засади удосконалення механізму управління прибутком банку.

Метою статті є дослідження механізму управління прибутком банку.

Метод і методологія проведення роботи – використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняння, наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу і тощо.

Результати роботи – у статті розглянуто концептуальні засади удосконалення механізму управління прибутку банку. Доведено, що головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту власників та стейкхолдерів банку в поточному та перспективному періодах за умов найбільш повного задоволення потреб юридичних і фізичних осіб у банківських послугах. Запропоновано концепцію удосконалення механізму управління прибутком банку, критерієм ефективності якої є виявлення резервів підвищення ефективності банківської діяльності на основі аналізу складових його фінансових результатів і рентабельності роботи.

Біографія автора

M. Zhytar, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України

к.е.н., заступник директора

Посилання

Поддерьогін І. О. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / І.О.Поддерьогін. – К.: Ника-Центр, 2001. – 678 с.

Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.

Худа В. В. Управління прибутком торговельних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 // В. В. Худа. – К.: Київ, 2007. – 22 с.

Савчук В. П. Управление прибылью и бюджетирование / В. П. Савчук. – 2-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007. – 432 с

Рибалка О. О. Підходи до управління прибутком банку / О. О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161-165.

Заров К. Г. Обобщенный анализ возможностей повышения прибыли коммерческого предприятия / К. Г. Заров // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. – C. 3-9.

Ткаченко Є. Ю. Система управління прибутком підприємства / Є.Ю.Ткаченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2006. – № 3. – C. 214-220.

Радковская Н. П. Методологические подходи к управлению прибылью коммерческого банка / Н. П. Радковская // Банковский менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 20-25.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Zhytar M. Weighted coefficient model for bank investment portfolio optimization / M. Zhytar, M. Kuzheliev, I. Britchenko // Business and non-profit organizations facing increased competition and growing. - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz and Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę «Cognitione», 2015, Vol. 14, P. 149-162.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті