Інтеграція територіальних громад населених пунктів як механізм активізації муніципального економічного розвитку.

Автор(и)

  • G.L. Monastyrskyi Ternopil National Economic University

Ключові слова:

територіальна громада, адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна реформа, муніципальний економічний розвиток, місцеве самоврядування

Анотація

Проведення реформи місцевого самоврядування та адміністративно- територіального устрою України на засадах зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення децентралізації влади, використання моделі взаємодії у відносинах центральної та місцевої влади є обов’язковим та необхідним для забезпечення розвитку країни. Однак, таке реформування не може бути формальним, необґрунтованим, невиваженим, маскуючи недоречності та архаїзми існуючої моделі територіального управління. Для його реалізації потрібна спільна узгоджена політична воля вищого керівництва країни з урахуванням інтересів територіальних утворень різного ієрархічного рівня. В дискусіях щодо адміністративно-територіальної реформи забагато уваги відводиться бюрократичному апарату, моделюванню організаційної структури влади. Проте пересічному громадянину, врешті-решт, байдуже хто йому надаватиме послуги — органи місцевого самоврядування чи органи державної влади. В центрі реформи повинна стояти людина, якій органи влади повинні надати якісні послуги. Тому необхідно починати із розроблення соціальних стандартів життя населення, що гарантуватимуться владою. Ці параметри необхідно підкріпити джерелами матеріального та фінансового забезпечення.

Біографія автора

G.L. Monastyrskyi, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics, Professor of Management and Public
Administration Department

Посилання

Гартманн В. Комунальна політика та суспільство / Гартманн В. [пер. з нім.]. — К.: Фонд Фрідріха Науманна, 2007. — 28 с.

Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учеб. пособие / Глазычев В.Л. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. — 192 с.

Державне та регіональне управління: навч. посібник / А.Ф.Мельник, А.Ю.Васіна, О.П.Дудкіна; за ред. А.Ф.Мельник. — Тернопіль, 2014. — 452 с.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навчальний посібник / В.І.Кравченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 487 с.

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / Г. Л. Монастирський. — Тернопіль: Вид-во «Економічна думка» ТНЕУ, 2010. — 464 с.

Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник / Г. Л. Монастирський.. — Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2014. — 288 с.

Муніципальний менеджмент: підручник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; за ред. А.Ф. Мельник. — Тернопіль, 2013. — 363 с.

Система муниципального управления: учебник. / под ред. Зотова В.Б. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2007. – 560 с.

Gorzym-Wilkowski W. Zarys ekonomiki gminy / Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A. — Lublin, Norbertinum, 1999. — 254 s.

Monastyrskyi G. Municipalization as a new paradigm of local economic development: world and national tendencies / G. Monastyrskyi // Local self-government in local development: Ukrainian and Polish experience: monograph / ed. Lech Jańczuk. — Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. — P. 57-77.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті