Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України.

Автор(и)

  • I.G. Gevlych ДонНУ ім. Василя Стуса
  • L.L. Gevlych ДонНУ ім. Василя Стуса

Ключові слова:

безумовний базовий дохід, соціальний захист, видатки бюджету, прожитковий мінімум

Анотація

Захисна діяльність держави щодо убезпечення населення від негативних наслідків соціальних ризиків може провадитися за допомогою різних інструментів. В останні десятиріччя за кордоном активно обговорюється концепція базового доходу (безумовного доходу, гарантованого мінімуму) як форми соціального забезпечення, згідно з якою кожен громадянин отримує гарантований мінімум грошового забезпечення, що виплачується державою або органом місцевого самоврядування. Але в той же час сутність цієї концепції та можливість її практичної реалізації у вітчизняних умовах до сьогодні не розглядалися, що робить дослідження актуальним та таким, що має практичну значущість. Метою роботи є розгляд концепції базового доходу в Україні в якості інструмента соціального захисту населення з точки зору сутності, можливості, економічної доцільності. У роботі досліджена сутність такої концепції в історичному аспекті, зроблений критичний аналіз аргументів на захист її впровадження, ідентифіковані основні проблеми практичної реалізації у національних умовах. При цьому залучені дані соціологічних опитувань, статистичні викладки стосовно впровадження ідеї базового доходу у світовій та європейській практиці. Ідентифіковані перешкоди при спробі обрахування економічного ефекту застосування вказаної концепції в Україні, вказані шляхи їх подолання та напрями подальших досліджень.

Біографії авторів

I.G. Gevlych, ДонНУ ім. Василя Стуса

к.т.н., доцент

L.L. Gevlych, ДонНУ ім. Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Загальна декларація прав людини. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Ідея звільняючого безумовного основного доходу. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.iovialis.org/download/BGE-Buch_ukr.pdf.

Європейська мережа основного доходу: офіційний сайт. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://basicincome.org.

Ганноверський ярмарок: інтернет зливається з заводом. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk/ганноверський-ярмарок-інтернет-зливається-з- заводом/a-16728837.

Europe: 64% of People in Favour of Basic Income, Poll Finds. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://basicincome.org/news/2016/05/europe-eu-poll-basicincome-support/.

Пранаб Бадхар Чи допоможе бідним країнам загальний базовий дохід? / Бадхар Пранаб. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bastion.tv/news/chi-dopomozhebidnim-krayinam-zagalnij-bazovij-dohid/.

Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2016/03/10/584723/.

Про обласний бюджет на 2016 рік: Рішення Вінницької обласної ради №22 від 16.12.2015 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.vinrada.gov.ua/rishennya-pro-oblasnij-bjudzhet-na-2016-rik.htm.

Демографічна та соціальна статистика. Населення (1990-2016). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Швейцарці відмовилися втілити «мрію марксистів». Електронний ресурс. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/nation/1417390-shvejcarci-vidmovilisya-vtilitimriyu-marksistiv.

History of basic income. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://basicincome.org/basic-income/history/.

GERMANY: Mein Grundeinkommen to give away 50th basic income. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://basicincome.org/news/2016/08/germanymein-grundeinkommen-give-away-50th-basic-income-aug-23/.

Kela начинает подготовку «базового дохода» - граждане будут получать до 800 евро в месяц. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://yle.fi/uutiset/lannen_media_kela_nachinaet_podgotovku_bazovogo_dokhoda_- _grazhdane_budut_poluchat_do_800_yevro_v_mesyats/8422392.

Гарантований базовий дохід (ГБД) для кожного сумчанина. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/3.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті