Регіональні аспекти розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.

Автор(и)

  • O.V. Yakushev Черкаський державний технологічний університет

Ключові слова:

бізнес-інкубатор, інновації, освіта, малий та середній бізнес, кластер

Анотація

Автором наукової статті визначено зміст терміну «бізнес-інкубатор», проведено аналіз діяльності існуючих бізнес-інкубаторів різних регіонів України, їх головну мету функціонування у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано регіональні передумови створення бізнес-інкубаторів: основою формування та впровадження діяльності бізнес- інкубаторів є наявний потенціал певного регіону, який у свою чергу має певну специфіку та можливості, що необхідно раціонально використовувати у різних видах господарської діяльності малого, середнього та великого бізнесів. Визначено, що сучасні регіональні підходи до процесів бізнес-інкубування викликані процесами інтеграції, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та інтелектуалізацією кластерних моделей розвитку, що у свою чергу змінюють бізнес-процеси як соціально- економічне явище в системі менеджменту. Наведено регіональну перспективу створення та функціонування деяких видів інноваційно-освітніх кластерів в України, а також парадигма відносин управлінського впливу та створення бізнес-інкубаторів в регіоні.

Біографія автора

O.V. Yakushev, Черкаський державний технологічний університет

аспірант

Посилання

Фінагіна О.В. Наукові засади теорії та практики сучасного бізнес-інкубування / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 40 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Частина ІІІ. – С.5-9.

Філіппов В.Ю. Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та світі. – [Електр. ресурс] – Режим доступу:http://econa.at.ua/Vypusk_8/p1/filipov.pdf

Толмачова О., Мазур Ю. Бізнес-інкубатор як форма підтримки малого та середнього бізнесу. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=9757

Вікіпедія // вільна енциклопедія». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

Філіппов В.Ю. Формування віртуального бізнес-інкубатору: завдання, умови та механізми: [моногр.] / В.Ю.Філіппов. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2014. –240 с

Завадяк Р.І. Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні. / Р.І. Завадяк, Я.Ф. Копусяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2014. - №2 (43). – С.81

In Venture Media Group // первое и крупнейшее медиа издание Украины, посвященное рынку прямих инвестиций и венчурного капитала. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://inventure.com.ua/news/ukraine/dose-na-startapinkubatory-v-ukrane#sthash.vQYo3K6A.dpuf

Журба І. О. Студентські бізнес-інкубатори як ключова умова розвитку інноваційного підприємництва в регіоні / І. О. Журба, С. М. Мильніченко //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3. –Т. 3. – С.66

Polyteco Leading IT Solutions. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polyteco.com/ru/contactus

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті