Особливості конкуренції в туризмі.

Автор(и)

  • O. Tregubov Донецький національний університет

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, туризм, туристична індустрія, системний підхід, мега-, макро-, мезо-, мікрорівні управління

Анотація

В статті теоретично обґрунтовані і уточнені сутність і зміст поняття конкуренції в туризмі, виявлено специфіку та особливості конкуренції в туризмі, які обумовлені тісним взаємозв'язком і взаємозалежністю між різними рівнями конкуренції в туризмі. Розглянуто взаємозв'язок конкуренції на мега-, макро-, мезо- і мікрорівні управління туризмом. Обґрунтовано положення про те, що синергетичний ефект конкурентоспроможності туристичної системи з'являється тоді, коли конкурентоспроможність забезпечується на всіх рівнях. При розробці концепцій підвищення конкурентоспроможності на будь-якому рівні туризму пропонується використовувати системний підхід і координувати конкурентоспроможність суб'єктів туристичного ринку на всіх рівнях. Вивчено взаємозв'язок конкуренції та економічної координації суб'єктів туристичного ринку. Зроблено висновок про те, що при правильній організації координації між суб'єктами туристичного ринку можна суттєво підвищити конкурентоспроможність туристичної системи в цілому.

Біографія автора

O. Tregubov, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Краткий экономический словарь : 7500 терминов / [ авторы и сост. : А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова и др. ] ; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 4-е, доп. – Москва : Институт новой экономики, 2008. – 1088 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Закон України «Про туризм» №324/95-вр від 15.09.1995 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр

Гельвановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / М.Гельвановский, В.Жуковская, И.Трофимова // Российский экономический журнал. - 1998. - №3. - С. 67-77.

Мезоэкономика развития /Под ред. Г.Б.Клейнера. - М.: Наука, 2011. – 805 с.

Чуб Б.А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов экономики на мезоуровне: Монография / Б.Чуб. - М.: Буквица, 2001. – 325 с.

Портер М. Конкуренция / М.Портер. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. – 94 с.

Сафиуллин Л.Н. Конкурентоспособность: теория и методология / Л.Н.Сафиуллин, H.3.Сафиуллин; Монография. - Казань: Центр инновационных технологий, 2008. – 162 с.

Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность / P.A. Фатхутдинов; Монография. - М.: Экономика, 2005. – 608 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті