Бенчмаркінг як механізм адаптації сімейного бізнесу України до умов мінливого середовища.

Автор(и)

  • Yu.V. Solonenko Донецький національний університет, м. Вінниця

Ключові слова:

сімейний бізнес, сімейний бізнес в Україні, бенчмаркінг, бенчмаркінго сімейного бізнесу, адаптація сімейного бізнесу

Анотація

У статті визначено сутність бенчмаркінгу, історію виникнення, етапи розвитку, сфери застосування. Доведено, що механізм бенчмаркінгу є дієвим інструментом адаптації сімейного бізнесу, зокрема українського, до умов мінливого середовища та сил впливу (екологічних, політичних та органічних). Сфокусовано увагу на порівняльному підході, який забезпечує еталонний та рейтинговий бенчмаркінг відповідно до його цільового призначення. Наведено перший рейтинг Forbes найбільш успішних сімейних бізнесів України за 2014 рік, у створенні якого було застосовано метод бенчмаркінгу. Ознайомлено із роботою European Commission в питаннях сприяння розвитку сімейного бізнесу та поширенню хороших практик, які знайшли своє відображення у дослідженні «OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–RELEVANT ISSUES:RESEARCH, NETWORKS, POLICY MEASURES AND EXISTING STUDIES». Запропоновано розробити методологію бенчмаркінгу сімейного бізнесу, ввести поняття «бенчмаркінг бенчмаркінгу», створити Національне агенство з бенчмаркінгу в Україні.

Біографія автора

Yu.V. Solonenko, Донецький національний університет, м. Вінниця

аспірант

Посилання

В кругу семьи: рейтинг наиболее успешных семейных бизнесов Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1393098-vkrugu-semi-rejting-naibolee-uspeshnyh-semejnyh-biznesov-ukrainy

Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг: навчальний посібник/ ред. М. М. Білинська; Національна акадеія управління при Президентові України. – Київ: К. І.С. , 2014. – 117 с.

http:// globalbenchmarking.org/home

Camp Robert C. Benchmarking: The Search for Industry, Best Practices that Lead to Superior Performance / Robert C. Camp. – ASQC Quality Press, 1989. – 320 р.

Харрингтон Х. Дж. Бенчмаркинг в лучшем виде /Х. Дж. Харрингтон, Дж.С. Харрингтон; пер. с англ. под ред Б. Резниченко. – СПб.: Питер, 2004. –176 с.

Pervaiz K. Ahmed. Interated denchmarking: a holistic examination of select techniques for benchmarking analysis/ Pervaiz K. Ahmed, Mohammed Rafiq. // Benchmarking for Quality Manageжment & Technology. – 1998. – Vol. 5, Iss: 3. – P. 225- 242.

Kanter R. M. The Challenge of Organizational Change; How Companie: Experience It and Leaders Guide it. / Rosabeth Moss Kanter, Barry A. Stein, Todd D. Jick. – The Free Press, 1992, pp. 14.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_en.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті