Рецензія на монографію Кожухової Т.В. «Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку»

Автор(и)

  • P.P. Mazurok Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Анотація

Рецензована монографія присвячена аналізові формування та трансформації глобальної системи фінансування сталого розвитку. Авторський підхід при розгляді даної проблеми з використанням загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання дозволив дослідити процеси фінансування сталого розвитку на національному, міжнародному та світовому рівнях.

Біографія автора

P.P. Mazurok, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

д.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті