Перспективні напрямки використання ресурсного потенціалу ЄБРР в Україні.

Автор(и)

  • S. Ivanov ДННУ «Академія фінансового управління»
  • K. Klymenko ДННУ «Академія фінансового управління»
  • M. Savostianenko ДННУ «Академія фінансового управління»

Ключові слова:

міжнародні фінансові організації (МФО), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), міжнародне кредитування, програми ЄБРР, фінансова допомога, фінансові ресурси, ініціативи ЄБРР

Анотація

У статті проаналізовано деякі сучасні напрямки співробітництва між Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною, розкрито основні засади та принципи взаємної співпраці. Досліджено актуальну структуру і динаміку кредитно- інвестиційного портфелю Банку в Україні з відзначенням окремих регіональних аспектів. Відмічено тенденцію та можливі причини переорієнтації кредитного портфелю Банку у бік збільшення частки фінансування державного сектору. Також обґрунтовано можливі причини скорочення інвестицій ЄБРР в Україну за останній період. Проведено аналіз стану та перспектив використання сучасних фінансових інструментів в Україні. Особливу увагу приділено фінансуванню ЄБРР у національній валюті та випуску облігацій МФО для фінансування важливих інвестиційних проектів. Розкрито сутність, переваги, міжнародний досвід та перспективи використання цих фінансових інструментів в Україні. Оцінено перспективи запровадження нового інструменту фінансової підтримки ЄБРР для кліматичних проектів  інноваційних ваучерів (фінансових грантів). Проаналізовано актуальні проекти Банку в агросекторі. Особливу увагу акцентовано на новому інтегрованому проекті щодо впровадження комплексної програми трансформації «Ощадбанку» в рамках підготовки до його часткової приватизації у 2018 р., який включатиме участь ЄБРР у статутному капіталі, надання технічної допомоги та банківських гарантій.

Біографії авторів

S. Ivanov, ДННУ «Академія фінансового управління»

к.е.н., доцент, завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки

K. Klymenko, ДННУ «Академія фінансового управління»

к.е.н., старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки

M. Savostianenko, ДННУ «Академія фінансового управління»

старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки

Посилання

Myant Martin, Drahokoupil Jan Transition Indicators of the European Bank for Reconstruction and Development: A Doubtful Guide to Economic Success / Martin Myant, Jan Drahokoupil // Competition & Change.  2012.  Vol. 16 Issue 1. P. 69-75.

Simen Antoneta EBRD Equity Investment / Antoneta Simen // Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences. 2012. Vol. 5 Issue l .  P . 163168.

Felix I. Lessambo International Financial Institutions and Their Challenges: A Global Guide for Future Methods / Felix I. Lessambo [The European Bank for Reconstruction and Development. – P. 99-111]. – Chennai, India. – 2015. – 261 р.

Фінансова глобалізація і євроінтеграція : монографія / за ред. О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко ; ДННУ «Акад. фін. Управління».  К., 2015.  500 с.

Кадацька А. А. Міжнародно-правовий статус Європейського банку реконструкції та розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. А. Кадацька ; кер. роботи В. М. Стешенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 20 с.

Колосова В. П. Середньострокове прогнозування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, фінансування яких здійснюється міжнародними інституціями / В. П. Колосова // Наукові праці НДФІ. – 2017. – Вип. 1. – С. 5-15.

Рудик Н. Міжнародне кредитування ЄБРР як джерело фінансування розвитку підприємств України / Н. Рудик // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 110-115.

Вербіцька І.І. Європейський банк реконструкції та розвитку як ключовий фінансовий партнер України / Вербіцька І.І. // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – С. 37-41.

EBRD projects in Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.ebrd.com/where-we-are/ukraine/data.html

EBRD Annual Report 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395256225273&d=&pagename=EBRD% 2FContent%2FDownloadocument

Стратегія діяльності в Україні 2011-2014. Документ Європейського банку реконструкції та розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/ukraine_uk.pdf

EBRD Strategic Initiative: Local Currency and Capital Markets (LC2) Development. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seelink.net/UserDocsImages/documents/factsheet.pdf

Финансирование в Национальных Валютах. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ebrd.com/documents/treasury/local-currency-financing-presentation.pdf

Постанова Правління НБУ № 225 від 31.03.2016 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0225500-16

Європейський банк реконструкції та розвитку надав перший кредит в українській валюті. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomics/2160566-lvivske-pidpriemstvo-otrimalo-bagatomiljonnij-kredit-vid-ebrr.html

ЄБРР розповів про свої плани щодо випуску облігацій у гривні [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/408544/yebrr-rozpoviv-prosvoyi-plany-shhodo-vypusku-obligatsij-v-gryvni

Стартував проект ЄБРР «Технічне співробітництво з Фондом гарантування», виконавцем якого є ТОВ «КПМГ-Україна» [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/news/9257-startuvav-proekt-yebrr-tekhnichne-spivrobitnytstvo-zfondom-harantuvannia-vykonavtsem-iakoho-ie-tov-kpmh-ukraina

ЕБРР профинансирует климатические проекты украинского бизнеса на 1 миллион евро [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://ecology.unian.net/ecologyclimate/1822702-ebrr-profinansiruet-klimaticheskieproektyi-ukrainskogo-biznesa-na-1-million-evro.html

ЄБРР виділив українським підприємцям мільйон євро на кліматичні інновації [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/yebrr_vydilyv_ukrainskym_pidpryiemtsyam_milyon_ievro_na_kli matychni_innovatsii_266302.html

ЕБРР и ЕС помогут компании «Экософт» улучшить качество питьевой воды в Украине. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://waternet.ua/news/newsletter/262/

ЄБРР має намір інвестувати в український агросектор до 200 мільйонів євро. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.unian.ua/eurobusiness/1841356- ebrr-mae-namir-investuvati-v-ukrajinskiy-agrosektor-do-200-milyoniv-evro.html

ЄБРР виділив $30 млн для прямих інвестицій в Україну. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukr.lb.ua/economics/2017/06/23/369886_iebrr_vidiliv_30_mln_pryamih.html

Меморандум про порозуміння між Урядом України та Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та Європейським банком реконструкції та розвитку. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/MoU_Final_UKR_execution%20version_2 4_11_16.pdf

Міністерство фінансів України. Україна отримає підтримку ЄБРР у реформуванні Ощадбанку та 50 млн євро на розвиток українського бізнесу. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249527236

ЄБРР та Україна домовилися про сприяння в трансформації великого державного банку (прес-реліз ЄБРР). [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.oschadbank.ua/ua/press-service/news/4336630/

Ощадбанк, ЄБРР та Франкфуртська школа фінансів планують забезпечити в Україні «підприємницький бум» [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://inkyiv.com.ua/2017/08/01/news/oshhadbank-yebrr-ta-frankfurtska-shkola-finansiv-planuyutzabezpechiti-v-ukra%D1%97ni-pidpriyemnickiy-bum/

ЄБРР оцінив рівень проблемних кредитів в Україні в 30%.[Електронний ресурс].  Режим доступу: https://dt.ua/ECONOMICS/yebrr-ociniv-riven-problemnih-kreditiv-vukrayini-v-30-238126_.html

Закон України «Про фінансову реструктуризацію». [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1414-19

ЕБРР помогает Украине в решении вопроса проблемных кредитов. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ebrd.com/ukraine-non-performing-loans

НБУ. За підтримки ЄБРР НБУ та НКЦПФР створять єдиний зовнішній проектний офіс з підтримки реформи фінансового сектору. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45716441

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті