Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні.

Автор(и)

  • N. Dutova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К. Voityshena Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

спеціальний режим, оподаткування, податок на додану вартість, сільськогосподарські товаровиробники, рентабельність, рахунок платника податків, дотації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню, критичній оцінці діючої практики та нормативно-правового регулювання оподаткування податком на додану вартість, позитивних та негативних факторів впливу спеціального режиму з оподаткування податком на додану вартість та бюджетних дотацій на сільське господарство в Україні. Проаналізовано та систематизовано положення законодавства України, досліджено вплив внесених змін, їх динаміка та намічені майбутні перспективи використання програми державної підтримки сільського господарства за допомогою спеціального режиму оподаткування та надання дотацій сільському господарству. Окреслено фактичний вплив спеціального режиму з оподаткування податком на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників в розрізі тваринництва та рослинництва. Досліджено порядок та умови переходу сільськогосподарських підприємств на спеціальний режим з оподаткування податком на додану вартість; умови отримання дотацій. Виявлено проблеми застосування спеціального режиму з оподаткування податком на додану вартість та бюджетних дотацій в аграрному секторі з метою їх подальшого усунення, а також намічені напрямки їх подолання.

Біографії авторів

N. Dutova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

К. Voityshena, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ступеню вищої освіти «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»

Посилання

Україна на 8 місці у рейтингу найрозвинутіших аграрних країн. AgroPolit.com. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/172-ukrayina-na-8- mistsi-u-reytingu-nayrozvinutishih-agrarnih-krayin

Про податок на додану вартість: Закон України № 442 від 18.02.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-14

Про податок на додану вартість: Закон України № 2284 від 21.05.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2284-17

Податковий кодекс України: Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-6

Тулуш Л. Д. Оцінка наслідків реформування спецрежиму справляння ПДВ у сільському господарстві. 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/.../12-Tulush.pdf

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України №909-VIII від 24.12.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/909-19

Мартинів А. Механізм справляння ПДВ з агровиробників: зміни – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://omp.com.ua/ua/presscenter/publications/mehanizm_spravlyannya_pdv_z_agrovirobniki v:_zmini-2016

Особенности применения обновленного спецрежима по НДС: разъяснение ГФС (Письмо № 2533) / Баланс-агро. – № 6. – 2016. – С. 19-22.

ДФС щодо цільового використання коштів, акумульованих на спецрахунку сільгосппідприємства // Інтерактивна бухгалтерія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/87768

Державна служба статистики України: Статистичні дані. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/opernew.html

Прес-служба Мінагрополітики: Посівна площа під урожай 2017 року складає 26,9 млн. га. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/node/24115

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті