Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України.

Автор(и)

  • I. Khadzhynov Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • I. Miesiechko Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)

Ключові слова:

банк, конкурентні позиції, ТНБ, конкурентоспроможність, транснаціоналізація, іноземний капітал, банківський сектор

Анотація

Авторами була досліджена динаміка розвитку транснаціональних процесів в українській банківський системі. В статті здійснена оцінка умов конкурентного середовища на ринку фінансових послуг та виявлені головні тенденції розвитку транскордонної конкуренції в вітчизняному банківському секторі. Згідно з результатами дослідження відбулося стрімке зміцнення ринкових позицій іноземних банківських установ за всіма сегментами фінансової галузі за рахунок їх потужних конкурентних переваг.

Біографії авторів

I. Khadzhynov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н, професор, проректор з наукової роботи

I. Miesiechko, Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)

аспірант

Посилання

Костогриз В.Г. Інновації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / В.Г. Костогриз // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16. Частина 2. – 2016. – С. 108-111.

Пантєлєєва Н.М. Інтегрований підхід формування конкурентних переваг на основі поширення фінансових інновацій / Н.М. Пантєлєєва // Вісник ОНУ імені Мечникова. – Т. 18. Випуск 4/3. – 2013. – С. 23–26.

Карпенко І. В. Банківська система України в умовах фінансової глобалізації [Текст] / І. В. Карпенко, С. В. Федчун // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми: СумДУ. – Т. 4. – 2013. – С. 200-201.

Клюско Л. А. Забезпечення конкурентоспроможності банківських установ / Л. А. Клюско // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць: заснований у 1999 р. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – Вип.35. – 2012. – С. 104-110.

Діденко І. С. Ринок банківських послуг і параметри конкурентного середовища на ньому в контексті розвитку національної економіки / І. С. Діденко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 р.): у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – Т. 2. – 2012. – С. 43-44.

Гірченко Т.Д. Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків / Т.Д. Гірченко, О.О. Стороженко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 1(16). – 2014. – С. 44-52.

Забчук Г.М. Особливості функціонування банків з іноземним капіталом в Україні / Г.М. Забчук // Наукові записки. Серія «Економіка». – Випуск 22. – 2013. – С. 37-41.

Владичин У.В. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / У.В. Владичин // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №3 (15). – С. 176-181.

Показники фінансової звітності банків України станом на 01.01.2004 – 01.07.2016. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт НБУ - Режим доступу: https://bank.gov.ua.

Урусова С.С. Конкурентне середовище національного ринку банківських послуг: сутність та підходи до сегментації / С.С. Урусова // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – №1. – С. 296-301.

Самборська-Музичко Ю.О. Конкурентоспроможність як об’єкт аналізу при формуванні стратегії банку / Ю.О. Самборьска-Музичко // Економічний аналіз. – 2014. – Том 17. - №1. – С. 181-188.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті