Рецензія на монографію Сиволап Л.А. «Трансформація ролі підприємництва у сучасному світі: глобалізаційний вимір».

Автор(и)

  • M.I. Fleichuk Львівський торговельно-економічний університет

Анотація

У монографії автором запропоновано варіант формування сценарію інноваційно- активного розвитку економіки України у посткризовий період. Виходячи з результатів проведеного структурно-аналітичного дослідження, автор виділив головні компоненти інноваційно-активного сценарію розвитку України щодо переходу національної економіки на п’ятий та шостий технологічні уклади в контексті циклічності світогосподарського розвитку. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених у монографії Л.А. Сиволап базується на використанні широкого масиву первинної інформації, яка складається з даних іноземної і вітчизняної статистики, нормативних документів України та інших держав, монографічної літератури вітчизняних та іноземних науковців; забезпечується застосуванням діалектичного методу наукового пізнання та низки загальнонаукових методів - теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, системного підходу, порівняльного аналізу, статистичного аналізу тощо; а також апробацією отриманих результатів на науково- практичних конференціях і семінарах; публікацією у відкритому друці. Необхідно відзначити використання автором сучасних наукових методів та інформаційно-комп’ютерних технологій при опрацюванні і узагальненні значного обсягу наукової та статистичної інформації, яка була зібрана з літературних джерел, а також отриманої автором самостійно в процесі досліджень.

Біографія автора

M.I. Fleichuk, Львівський торговельно-економічний університет

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті