Розвиток інноваційної стратегії на промислових підприємствах.

Автор(и)

  • O. Anisimova DonNU the name of Vasyl Stus
  • N. Horiachova DonNU the name of Vasyl Stus

Ключові слова:

інноваційна стратегія, інноваційна діяльність, інновації, інноваційна політика, маркетингова концепція

Анотація

Виявлено чинники, які впливають на формування інноваційної стратегії: зовнішні та внутрішні чинники. При цьому потрібно враховувати потенціал регіону його слабкі та сильні сторони, особливості території і використання ресурсів регіону. Дана характеристика маркетингової концепції та концепції тих технологічій проштовхування, яка залежить від виду інноваційного продукту та ситуації, що склалася в даний момент на ринку. Виділено фактори: вектор попиту, вдосконалення випущеної продукції, контроль якості, показники нормативної документації, які впливають на якість продукції. Показана роль держави в державній інноваційній політиці, яка реалізується за трьома основними напрямками: забезпеченя інноваційної діяльності, формування цільової програми, стимулювання державної підтримки. Також розглянуті ква- ліфікаційні державні заходи впливу на інноваційну діяльність. Наведено схеми інноваційних стратегій лідерства та імітації. Стратегія лідерства спрямована на розробку та дослідження продукту, а імітаційну стратегію використовують коли технічна документація використана вперше на підприємстві, але на ринку вже відома. Запропоновано комплекс заходів для залучення нових інноваційних проектів.

Біографії авторів

O. Anisimova, DonNU the name of Vasyl Stus

Doctor of Economics, Professor,  Head of the Management Information Systems Department

N. Horiachova, DonNU the name of Vasyl Stus

рost-graduate student

Посилання

Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент Учебное пособие / Д. В. Арутюнова. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. -122 с.

Степаненко Д. М. Инновационная политика Республики Беларусь. – / Д. М. Степаненко. - Мн.: Право и экономика, 2005. – 283 с.

Михалев О.В. Инновационная активность и экономическая устойчивость в развитии региональных хозяйственных систем / О.В. Михалев // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. - №27 (210). – С.19-125.

Михалев О.В. Инновационная активность российских предприятий / О.В. Михалев // Научный журнал НИУ ИТМО; Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2015. - №1. – С.168-176.

Никитенко П. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности / П. Никитенко, Л.Платонова//Доклады НАН Беларуси. – Т. 48. - №5. – 2004. – С. 112 – 115.

Перерва П. Г. Функції ЗСП при формуванні стратегії розвитку машинобудівного підприємства / П. Г. Перерва, Т. Іллка, Р. О. Побережний // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2014": тр. 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 грудня 2014 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – С. 162-165.

Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті