Феномен постіндустріального суспільства та основні концепції його розвитку.

Автор(и)

  • A.V. Taranych Донецкий национальный университета имени Васыля Стуса

Ключові слова:

міжнародні економічні відносини, науково-технічна революція, світове господарство, економічна диференціація країн, економічний розвиток, постіндустріальне суспільство, теорії соціального капіталу і якості життя, теорії міжнародної взаємодії (поділу праці)

Анотація

У статті розглянуто п'ять основних концепцій формування постіндустріального суспільства, які визначають стан і особливості соціально-економічного і науково- технічного розвитку міжнародних економічних відносин у теперішній час. На їх основі визначено найбільш значущі завдання його трансформації з урахуванням вирівнювання всіх аспектів розвитку світового господарства і його збалансованого зростання в контексті глобалізації світових економічних відносин. Відображено негативний вплив глобального перерозподілу капіталу на забезпечення високих стандартів життя в розвинених країнах на противагу країнам, що розвиваються. Логіка такого розвитку може привести до протистояння розвинених і країн, що розвиваються, в т.ч. шляхом збройного конфлікту. Висловлено пропозицію щодо вирівнювання зазначеного дисбалансу за рахунок посилення норм міжнародного права та інших інститутів наднаціонального регулювання (ООН, МВФ, Інтерпол, ЮНЕСКО, МОЗ), орієнтованих в рішенні економічних і екологічних проблем людства.

Біографія автора

A.V. Taranych, Донецкий национальный университета имени Васыля Стуса

к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 956 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. / Дж. Гэлбрейт. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига»; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М.: Научный мир, 1998. – 204 с.

Конец истории и последний человек / Φ Фукуяма, Пер. с англ. M Б Левина – M ООО «Издательство ACT: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с.

Капелюшников Р. А. Вклад Гэри Беккера в экономическую теорию / Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 645-671.

Портер. М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті