Світовий досвід оцінювання гендерної нерівності.

Автор(и)

  • M.А. Naumova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

гендер, гендерна нерівність, гендерна політика, інтегральні індекси, система показників оцінки, методики вимірювання, соціально-економічний розвиток, якість життя

Анотація

Проблеми гендерної нерівності сьогодні зберігаються в більшості сфер нашого життя. Гендерна нерівність гальмує розвиток суспільства, що знаходить своє підтвердження в наступних негативних наслідках: знижується продуктивність праці, сповільнюється економічне зростання, зменшується рівень і якість життя тощо. У статті розглянуті поняття гендерної рівності та нерівності. Метою дослідження є вивчення світового досвіду у сфері оцінки гендерної нерівності, аналіз і систематизація існуючих теоретико-методичних підходів. У статті наведено основні методологічні засоби до вимірювання існуючої нерівності в можливостях між чоловіками і жінками, які використовуються останнім часом: індекс гендерного розвитку, індекс гендерної нерівності, індекс гендерного розриву, індекс гендерної рівності, індекс соціальних інститутів і гендеру та інші. Відзначено, що існує потреба розробки універсальної методики вимірювання гендерної нерівності, що зможе якомога ширше охопити всі сфери людського життя та дати найбільш об’єктивні оцінки гендерного дисбалансу. Проаналізовані деякі статистичні дані та вказані позиції України в різних світових рейтингах щодо досягнення рівності між жінками і чоловіками. Вказано на необхідність постійного аналізу гендерної диспропорції в сучасному українському суспільстві для виявлення областей діяльності та соціального життя, які мають найбільші гендерні проблеми та потребують найскорішого втручання та вирішення.

Біографія автора

M.А. Naumova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.ф.-м.н., доцент

Посилання

Reeves, Hazel (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions. Brighton. p. 18.

Укрепление институциональных механизмов для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.un.org/ru/events/ruralwomenday/un_women.shtml

The Global Gender Gap Report 2016 [Electronic resource]. – Access mode: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016.

Грицяк Н. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Наталя Грицяк. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 384 с.

Нечипорук Л. В. Проблеми впровадження гендерного балансу на ринку праці / Л. В. Нечипорук // Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 18–19 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 70–72.

Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В’ячеслав Соколов, Марина Саприкіна // Політ. менеджмент. – 2008. – № 3. – С. 120–127.

Гаращенко С. В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні / С. В. Гаращенко // Наукові записки. – 2008. – Т. 82. – С. 58-61.

Вілкова О. Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження / Олена Вілкова // Політ. менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 160–166.

Мельник Т. М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності. – 2-ге допов. вид. / Т. М. Мельник. – Київ : Стілос, 2010. – 440 с.

Левченко К.Б. Національний механізм формування та впровадження гендерної політики в Україні: історико¬правовий огляд / К.Б. Левченко. – Х.: Видавництво Національного ун¬ту внутрішніх справ, 2003. – 44 с.

Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / [укл. М. Корюкалов; за сприяння Програми ООН Жінки «Підсилення підзвітності у фінансуванні гендерної рівності. Партнерство ЄС і ООН з гендерної рівності» в Україні, Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Українського жіночого фонду]. – К., 2014. – 120 с.

Марценюк Т. О. Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін / Тамара Марценюк. – Київ: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 35 с.

Гонюкова Л. В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні / Л. В. Гонюкова, Н. С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 2. - С. 114-120.

A strengthened commitment to equality between women and men. A Women's Charter. Declaration by the European Commission on the occasion of the 2010 International Women's Day. Communication from the Commission. COM (2010) 78 final, 5 March 2010 [Electronic resource]. – Access mode: http://aei.pitt.edu/45635/.

Human Development Report 2016 [Electronic resource]. – Access mode: http://hdr.undp.org/en/year/2016.

Measuring inequity: The 2012 Gender Equity Index [Electronic resource]. – Access mode: http://www.socialwatch.org/node/14367.

OECD Social Institutions and Gender Index [Electronic resource]. – Access mode: http://www.genderindex.org/.

EIGI Gender Equality Index [Electronic resource]. – Access mode: http://eige.europa.eu/gender-statistics.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті