Формування енергетичної стратегії підприємства.

Автор(и)

  • O. М. Lyzunova Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Ключові слова:

енергетичні ресурси, потенціал підприємства, стратегія управління, споживання ресурсів, енергоефективність, енергоспоживання

Анотація

В статті розглянуті проблеми стратегічного управління енергетичною складовою підприємства. Проаналізовані поняття, категорії, умови та фактори підвищення результативності діяльності підприємств. В роботі порівнюються погляди зарубіжних і вітчизняних спеціалістів щодо формування енергетичної стратегії підприємства. Розкрита сутність енергетичного моніторингу Дослідженi основні аспекти стратегічного управління підприємствами. Виявлені основні підходи щодо дослідження цієї проблеми. Розглянуто питання стратегічного управління економічним потенціалом підприємства. В роботі відображені причини необхідності управління енергоефективністю підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянута ефективність діяльності підприємства з точки зору прибутковості. Проаналізовані фактори впливу на енергоспоживанням промислового підприємства. Досліджується сутність енергоспоживання у двох аспектах: енергоекономічному і соціально-економічному. Наводяться етапи розробки енергетичної стратегії підприємства. У статті розкриваються причини необхідності регулювання споживання енергоресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання.

Біографія автора

O. М. Lyzunova, Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

доцент, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.

Белопольська Т. В. Стратегічне управління підприємствами реального сектору економіки: механізми, методи, моделі [Текст]: монографія/ Т. В. Белопольська та ін. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 164 с.

Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы / Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. Бикхофф. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 144 с.

Стратегический менеджмент - Концепции и ситуации для анализа - А.А. Томпсон-мл. и А.Дж. Стрикленд III– М : Наука, 2009. – 346 с.

Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку : монографія / А. П. Наливайко. — К. : КНЕУ, 2011. – 227 с.

И.Д. Гайнуллин, А.В. Тарасов. Современный взгляд на понятие и сущность энергоэффективности и энергоемкости [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mgutupenza.ru/mni/content/files/Gainyllin,%20Tarasov.pdf

Ковалев А. В. Проблемы стратегического управления промышленными предприятиями в условиях глобальной экономической системы [Текст] / А. В. Ковалев // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2011. – Т. 1. –149с. .

Зуб А. Т. Системный стратегический менеджмент: методология и практика / А. Т. Зуб, М. В. Локтионов. — М. : Генезис, 2014. – 752 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті