Системоутворюючі механізми практико-орієнтованих освітньо-дослідницьких мереж.

Автор(и)

  • Yu.M. Klymenko генеральний директор Наукового парку «ДонНУ-Поділля»

Ключові слова:

управління інноваційною діяльністю, складність, самоорганізація, дослідницька мережа, інноваційний цикл

Анотація

Здійснено аналіз існуючих підходів до формування дослідницької мережі як базової складової інноваційної системи, на ґрунті якого сформульовано мету дослідження. Дефіновано компоненти інноваційної системи, сформульовано послідовність формування R&D-мереж. З використанням методології редукування складності синтезовано механізм функціонування системи управління інноваційною діяльністю, який синхронізовано із життєвим циклом інновацій; має мережеві властивості в аспектах утворення, розвитку та підтримки сталості елементів; забезпечує виконання інфраструктурних функцій, а саме експертизу рішень актуальних проблем практики, навчання основам технологічного підприємництва, технологіям генерації ідей, підтримці мережевого розвитку та виведенню на ринок нових продуктів; орієнтований на мінімізацію ресурсного забезпечення фазових переходів інноваційного циклу. Визначено напрямки перспективних досліджень, зокрема формалізація утворення та розвитку R&D-мереж.

Біографія автора

Yu.M. Klymenko, генеральний директор Наукового парку «ДонНУ-Поділля»

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Ерік С. Райнерт. Як багаті країни забагатіли і чому бідні залишаються бідними. – К. Темпора, 2014. – 444 с.

Федулова І. В. Еволюція моделей інноваційного процесу / І.В. Федулова // Теорії мікро- макроекономіки: збірник наукових праць. – 2010. - № 36. – С. 117-129.

У. Брайан Артур. Теория сложности в экономической науке: иные основы экономического мышления. – Теrrа Economicus, 2015. Том 13. – № 2. – С.15-37.

Nicolai J. Foss, Peter G. Klein. Organizing entrepreneurial judgment: a new approach to the firm. – Cambridge University Press, 2012. – 295 p.

Захаров А.А. Схема ЗРТС и развитие системы знаний - науки, теории, парадигмы / А.А.Захаров // [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.metodolog.ru/00583/00583.html.

Кондратьев Н.И. Инновационные формы организационно-управленческой структуры транснациональных компаний / Н.И.Кондратьев // Вестник Башкирского университета. – 2011. – Вып. № 2, том 16. – С.575-576.

Глухов В.В. Отбор и разработка нововведений: стратегия и тактика [Електронний ресурс] – Режим доступу www.elitarium.ru/novovvedenie-strategiyakoncepciya-issledovanie-razrabotka-rezultat-ocenka-proizvodstvo-cennost-rynok/

Січкаренко К. Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури / К.Січкаренко // Економіст. – 2012. –№1. – С. 20-23.

L.Donetti Pablo. Hurtado M. Muno. Entangled Networks, Synchronization, and Optimal Network Topology // Physical Review Letters. 2005, Vol. 95, October.

N. Katz, D. Lazer, H. Arrow, N. Contractor. Network theory and small groups. // Small Group Research, 2004, Vol. 35 No. 3, June – Р. 307-332.

Князева Е.Н. Инновационная сложность: методология организации сложных адаптивных и сетевых структур /Е.Н. Князева // Философия науки и техники. – 2015. – Т. 20. – № 2. – С. 50–69.

Уоттс Д. Здравый смысл врет. Почему не надо слушать свой внутренний голос. – М.: Эксмо, 2012. – 336 с.

Гараедаги Дж. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процесами. Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. – Минск, Гревцов Букс, 2010. - 480 с.

Fr. E. Webster, Jr. Industrial Marketing Strategy. – Wiley, 1995. – 384 p.

Инновационная сложность / Отв. редактор Е. Н. Князева. – СПб.: Алетейя, 2016. – 608 с.

Клименко Ю.М.. Підвищення результативності інфраструктурних центрів ділової освіти / Ю.М.Клименко // Збірка наукових праць Сьомої міжнародної конференції ITEA-2012 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури». – МННЦ інформаційних технологій та систем. – 2013. – С. 159-166.

Феткулова К.А. Использование карт инноваций в управлении малыми и средними промышленными предприятиями / К.А. Феткулова // Экономика и управление народным хозяйством. – 2015. – № 9(130). – С. 64-67.

Стратегія розвитку наукового парку «ДонНУ-Поділля» [Електронний ресурс] – Режим доступу https://www.donnu.edu.ua/uk.../Стратегія%20розвитку %20наукового%20парку.pdf

Безгін К.С. Управління процесом створення цінності на підприємстві. // Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. – Маріуполь, 2016. – 450 с.

The Globalization of Strategy Research .Edited by Joel A. C. Baum, Joseph Lampel // Advances in Strategic Management, Vol. 27. – Emerland, 2010. – 445 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті