Домінанти інтелектуального лідерства підприємств.

Автор(и)

  • N.V. Ushenko Національний авіаційний університет

Ключові слова:

інтелектуальне лідерство, інтелектуалізація, лідер, лідерська організація, інновації, інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, знаннєємна діяльність

Анотація

У статті охарактеризовано мотиваційні передумови прагнення підприємств до інтелектуального лідерства та специфіку лідерських організацій. Обґрунтована економічна роль лідерства у роботі керівників та функціонування підприємств в умовах зближення глобального та національного ринків. Представлено визначення інтелектуального лідерства підприємства як реалізованої здатності розширеного відтворення інтелектуального потенціалу на основі використання персоналом знань та технологій, що забезпечує ефективність організації соціально-економічної діяльності підприємства та дозволяє досягти стійких позицій на ринку. Визначено домінанти інтелектуального лідерства підприємства - знання та компетенції персоналу, система управління знаннями, технології, охарактеризовано їх особливості, цільове призначення, взаємозалежність.

Біографія автора

N.V. Ushenko, Національний авіаційний університет

д.е.н., професор кафедри економіки

Посилання

Бабич Т.О. Економічні детермінанти зміни технологічних укладів // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126, Ч. І. – С. 167-181.

Бондаренко Е. Лидерство в бизнесе и в жизни [Электронный ресурс] / ДТЭК. – Режим доступа: csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/10/Лидерство-в-Бизнесе-и-в- Жизни.pptx

Геец В. Характер переходных процессов к экономике знаний / В. Геец // Экономика Украины. – 2004. – № 4. – С. 4-13.

Гусєва О.Ю. Концептуальні основи управління інтелектуальним лідерством підприємств / О.Ю. Гусєва, Ю.Л. Котлинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - № 4 (18). - С 45-49.

К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. /ЮНЕСКО, 2005. – Режим доступа: unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf

Каленюк І.С. Глобальне інтелектуальне лідерство: сутність, форми прояву та індикатори / І.С. Каленюк, Л.І. Цимбалюк // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23 (3). – С. 22-29.

Каленюк І.С. Природа лідерства в сучасних умовах / І. Каленюк, Л. Цимбал // Економічна теорія. – 2015. - №2. – С.86-98.

Корнєєва Т.М. Державна політика у сфері економіки знань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.М. Корнєєва. – К., 2010. – 28с.

Кэ де Ври Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта / Манфред Кэ де Ври. – М.: Альпина Паблишерз, 2003. – 311с.

Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / Под ред. Академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора В.В. Харитонова. – М. : «Тровант». 2009. – 304 с.

Переосмислення критеріїв успіху в епоху глобальних змін: 19-те щорічне опитування керівників найбільших компаній світу. Результати опитування українських керівників [Електронний ресурс] / PwC Україна, 2016. – 24с. Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/survey/2016/ceo-survey-ukraine-issue.html

Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. / В. Приймак // Економіка. – 2012. - №137. – С. 49-52.

Приймак В.М. Лідерство в системі управління знаннями / В.М. Приймак // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Вип. 25. – С.88-94.

Самые инновационные экономики мира: в топе скандинавские страны, лидер — Южная Корея [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://theworldonly.org/rejtinginnovatsionnyh-ekonomik/

Топ-100 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/survey/2014/all/globaltop-100-2014.html

Федулова Л.І. Сьомий технологічний уклад: міфи, реальність та перспективи / Л.І. Федулова // Економічна теорія. – 2012. - № 1 (8). – С. 7-18.

Хайрутдинов Д. Навыки XXI века: новая реальность в образовании [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_veka_novaja_realnost.

Strategy That Works - Harvard Business Review Press - http://www.pwc.com/ua/uk/survey/2016/strategy-that-works.html

Teece D. J. Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance / D. J. Teece // Strategic Management Journal. – 2007. – № 28. – Р. 1319 – 1350.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті