Методологічні основи функціонування інноваційно-активних середовищ спільного створення цінності.

Автор(и)

  • K.S. Bezgin Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

Ключові слова:

автопоезіс, аксіогенез, колаборація, коеволюція, проліферація, полісуб'єктність, цінність

Анотація

Нелінійність протікання інноваційних процесів радикально змінює підхід до менеджменту інноваційного аксіогенезу, що передбачає пошук інших гносеологічних оптик для їх дослідження і управління. Прототипом формування методологічних засад функціонування інноваційно-активних полісуб'єктних середовищ виступила концепція автопоезіса, яка розкриває ефективні механізми здійснення інноваційної діяльності, а на місце конгруентних форм їх реалізації висуває парадигми полісуб'єктності та колаборацій. В роботі за допомогою абдуктівного методу проведено системне зіставлення онтологічної сутності інноваційно-активних полісуб'єктних середовищ спільного створення цінності й автопоезних єдностей, в результаті чого, виявлено ключові сфери їх когерентності. Послідовне виділення характеристик відкритого полісуб'єктного аксіогенезу викликало необхідність порівняння зі своїм поширеним антиподом - закритим процесом створення інноваційної цінності. Виявлена в статті обмеженість можливостей створення консонансних об'єктних цінностей в рамках закритого аксіогенезу, обумовлена цілою низкою соціально-економічних трансформацій, які багаторазово збільшили складність і невизначеність ринкових процесів. У цих умовах, конгруентною формою організації інноваційної діяльності в сучасних умовах є інноваційно-активні середовища спільного створення цінності.

Біографія автора

K.S. Bezgin, Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса

д.э.н., профессор кафедры менеджмента

Посилання

Безгин К.С. Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация: монография. – Харьков: «НТМТ», 2015. – 288 с.

Витакер Р. Обзор основных понятий автопоэзиса / Р. Витакер. – Пер. Р. Червоткина. – Режим доступа: http://synergetic.ru/autopoiesis/obzor.hlml.

Луман Н. Медиакоммуникации. – Пер. с нем. – М. : Логос, 2005. – 327 с.

Матурана У. Древо познания: биологические корни человеческого понимания. – Пер. с англ. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 223 с.

Maturana H. R. Biology of language: The epistemology of reality / H. R. Maturana // Psychology and Biology. – 1978. – № 2. – Р. 27-63.

Maturana H. R. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living / H. Maturana, F. Varela. – Boston: D. Reidel Publishing, 1981. – 143 р.

Maturana H. R. Autopoiesis / Autopoiesis: A theory of living organization // Psychology and Biology. – 1981. – № 2. – Р. 21-33.

Mowery D. C. Technological Overlap and Interfirm Cooperation : Implications for the Resource-based View of the Firm / D. C. Mowery, J. E. Oxley, B. S. Silverman // Research Policy. – 1998. – № 27. – P. 507-523.

Spencer-Brown G. Laws of Form. – New York: Dutton, 1979 – 142 p

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті