Мале підприємництво в умовах ринкового господарювання.

Автор(и)

  • S. A. Tereschenko Донецький національний університет

Ключові слова:

мале підприємництво, підприємницька діяльність, конкурентоспроможність, малий бізнес, ринкова економіка

Анотація

В статті визначено характерні риси і переваги малого бізнесу. Проаналізовано функції, які властиві малому підприємництву, досліджено його роль і місце в національній економіці.

Біографія автора

S. A. Tereschenko, Донецький національний університет

к. е. н., доцент

Посилання

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. — К.: Знан- ня, 2008. — 302 с.

Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання / Л. І. Воротіна. — Видавництво Європейського університету, 2006. — 211 с.

Андрющенко Г. О. Малі підприємства: критерії визначення / Г. О. Андрющенко // Формування ринкових відносин. — 2009. — № 10.— С. 245-248.

Чубарєва Л.І. Малий бізнес: теорія, механізми підтримки становлення та розвитку / Л.І. Чубарєва : Автореф. канд. екон. наук. — Донецьк, 2008. — 20 с.

Римар М.В. Роль підприємств малого бізнесу в умовах трансформації економіки / М.В. Римар, Л. С. Гарасим // Науковий вісник. — 2003. — № 132. — С. 166-169.

Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малого підприємництва / О. А. Деренько // Бізнесінформ. — 2012. — № 5. — С. 95-97.

Державний комітет офіційної статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.

Базалицький Д.М. Критерії визначення та роль малих підприємств у ринковій економіці як фактора стабілізації / Д. М. Базалицький // Бізнесінформ. — 2012. — № 5. — С. 92-94.

Прохорова В.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва України / В. В. Прохорова // Бізнесінформ. — 2012. — № 9. — С. 132-135.

Дмитренко Н.В. Критерії визначення та місце малих підприємств в структурі ринкової економіки / Н. В. Дмитренко // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. — 2007. — № 1. — С. 204-208.

Стадник В.О. Складові і чинники формування потенціалу розвитку малого підприємництва / В. О. Стадник, О. С. Петрицька // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 12. — С. 124-128.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті