Системно-динамічне імітаційне моделювання стратегічного розвитку машинобудівного підприємства.

Автор(и)

  • V. N. Serdujk Донецький національний університет

Ключові слова:

стратегічний розвиток, економічна ефективність, реструктуризація, імітаційне моделювання, машинобудівне підприємство

Анотація

Розроблено системно-динамічну модель стратегічного розвитку машинобудівного підприємства, яка дозволяє покроково спрогнозувати темпи розвитку підприємства за умови взаємного впливу ринку, інновацій, технологічних і виробничих можливостей і циклів зносу та заміни обладнання.

Біографія автора

V. N. Serdujk, Донецький національний університет

д. е. н., доцент

Посилання

Алпатов А. А. Управление реструктуризацией предприятий / А. А. Алпатов. — М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 2000. — 268 с.

Антонюк Ю. Аналіз і прогнозування стану зовнішнього середовища підприємства / Ю. Антонюк // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3-4. — С. 27-37.

Єремейчук Р.А. Формування механізму управління стійким розвитком підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук / Р. А. Єремейчук. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 20 с.

Кузьменко Л.М. Управление реструктуризацией развития промышленных комплексов : [монография] / Л. М. Кузьменко, В. Н. Ращупкина / МЭГИ. — Донецк: Донбасс, 2009. — 188 с.

Лепьохіна І.О. Реструктуризація системи управління промислових підприємств в України : дис. … канд. екон. наук / І. О. Лепьохіна. — Запоріжжя, 2006. — 171 с.

Олексюк О.С. Концептуальні і методологічні основи та економіко-математичні моделі розробки систем підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні : дис. … доктора екон. наук / О. С. Олексюк. — Київ, 1998. — 443 с.

Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища: дис. … доктора екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В. В. Пастухова. — К.: КНТЕУ, 2002. — 301 с.

Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / [В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін.] — Х.: Вид-во ХНЕУ, 2005. — 452 с.

Пушкарь А.И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы / А. И. Пушкарь, А. Н. Тридед, А. Л. Колот. — Харків: ООО «Модель Вселенная», 2001. — 452 с.

Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства : [монографія] / О. М. Тридід. — Харків: Вид-во «ХДЕУ», 2002. — 364 с.

Экономико-математические методы и прикладные модели : [учебн. пос. для студ. высш. уч. зав.] / [В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова и др.]; под ред. В. В. Федосеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 — 304 с.

Маляревський Ю.Д. Перспективи управлінського обліку: организаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства : [монографія] / Ю. Д.Маляревський, С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна. — Х.: Вид ХНЕУ, 2008. — 164 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті