Організація взаємин банків і підприємств малого і середнього бізнесу в процесі кредитування.

Автор(и)

  • N. I. Volkova Донецкий национальный университет

Ключові слова:

підприємництво, малий і середній бізнес, банк, кредитний портфель, SWOT-аналіз, узгодження інтересів, економіко-правове регулювання, взаємні інтереси

Анотація

В статті розглянуті особливості кредитування підприємств малого і середнього бізнесу. Автором обґрунтовано, що внутрішніх джерел фінансування малого і середнього бізнесу недостатньо і тому виникає необхідність банківського кредитування цієї галузі економіки. Представлена організаційна модель взаємовідносин банків і суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Біографія автора

N. I. Volkova, Донецкий национальный университет

к. э. н., доцент

Посилання

Варналій З.С. Мікрокредитування як чинник розвитку малого підприємництва / Захарій Степанович Варналій // Вісник КНТЕУ. — 2007. — № 4.

Волошин І. Оптимальне управління роздрібним кредитуванням банку / І. Волошин // Вісник НБУ. — 2010. — № 5.

Глущенко С.В. Напрямки кредитування суб’єктів малого бізнесу в Україні / С. В. Глущенко // Науково-практичний журнал Національного банку України.— 2005.— №4.— С. 81-93.

Дмитров С. Система скорингу на основі індикаторів ризику як ефективна складова фінансового моніторингу в банку / С. Дмитров, В. Черняк, О. Кузьменко // Вісник НБУ. — 2011. — № 1.

Коцовська Р. Кредитна підтримка малого та середнього бізнесу установами фінансового ринку України / Р. Коцовська // Регіональна економіка. — 2002. — № 3.

Карпова О.І. Особливості організації мікрокредитування малого та середнього бізнесу / О.І. Карпова, Л. І. Чубарєва // Финансы, учет, банки : [Сборник научных трудов ДонНУ].— 2012. — Выпуск №1 (18). — С. 145-153.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами від 06.11.12 [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/436-15/page.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VІ від 22.03.2003 [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Наказ Державного комітету статистики України «Про порядок статистичного вивчення суб’єктів малого підприємництва» № 399 від 01.12.1998 [Електронний ресурс] / Професійна юридична система МЕГА-НаУ. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=l 157.1182.0.

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Методичних положень щодо формування статистичної інформації про діяльність суб’єктів малого підприємництва» № 125 від 24.04.2003 [Електронний ресурс] / Информационный портал Украины «UAinfo». — Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/basere/ua-cmtglt/index.htm.

Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» № 2157-14 від 10.06.2012 [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.Ua/laws/show/2157-14.

Лапуста М.Г. Предпринимательство : [учебник] / М. Г. Лапуста — М. ИНФА-М, 2000. — 448 с. 13. Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : [посібник] / С. В. Мочерний, О.А. Устенко, С. І. Чеботар. — К.: «Академія», 2001. — 280 с.

Егоров П.В. Управление развитием предприятий малого бизнеса : [монография] / П.В. Егоров, Е. И. Карпова. — Донецк: Лебедь, 2004. — 232 с.

Официальный сайт «Райффайзен Банк Аваль» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.aval.ua/ru.

Официальный сайт «УкрСиббанк» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. ukrsibbank.com.

Официальный сайт «Креди Агриколь Банк» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://credit-agricole.com.ua.

Бутинець Ф.Ф. Світовий бізнес : [навчальний посібник] / Ф. Ф. Бутинець. — Житомир: ПП «Рута», 2008. — 498 с.

Гідулян А. Підходи до визначення суб’єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці / А. Гідулян // Вісник НБУ. — 2011. — № 7 (185). — С. 40-45.

Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке : [учебн. пособ.] / Р. Г. Ольхова. — М.: КНОРУС, 2011. — 304 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Легостаева Е.А. Проблемы развития и функционирования малого бизнеса в условиях экономического кризиса / Е. А. Легостаева // Бизнес Информ. — 2009. — № 5. — С. 12-16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті