Трансформація статті балансу «витрати майбутніх періодів» при складанні звітності за МСФЗ.

Автор(и)

  • O. V. Sidyuk Донецкий национальный университет
  • O. V. Potepukh Донецкий национальный университет

Ключові слова:

витрати майбутніх періодів, статична, динамічна концепції балансу, міжнародні стандарти фінансової звітності, трансформація, рекласифікація

Анотація

У статті досліджені витрати майбутніх періодів як бухгалтерське поняття, рахункова категорія і елемент балансу. Розглянуто порядок трансформації цих витрат відповідно до принципів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Біографії авторів

O. V. Sidyuk, Донецкий национальный университет

к. э. н., доцент

O. V. Potepukh, Донецкий национальный университет

студент

Посилання

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 160 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 496 с.

Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. — М.: Институт новой экономики, 1999. — 574 с.

Бухгалтерський управлінський облік : [підруч. для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів] / [Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська]. — Житомир: ПП «Рута». — 2002. — 480 с.

О применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: Инструкция Министерства финансов Украины от 30.11.1999 г. № 291 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Соколов Я. Опыт изменений в бухгалтерском учете России // Бухгалтерский учет и аудит. — 2004. — № 5. — С. 28-34.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті